top of page
Ruddy flyer.jpg

Exit MOP(pe)LBOom maar de MOnitor, PLant  BronOnderzoeker 
die blijft zichzelf

Mijn werk- en levenservaring wil ik nog altijd graag delen maar het zal dan niet meer in de schaduw van de "Moppelboom" zijn, niet meer in het kader van Moppelhorst bv.

Die (levens)fase is nu afgerond en afgesloten.  

 

De positieve boodschap dat iedereen beter de rol vervult die van nature aansluit bij zijn persoonlijkheid en dat het beter investeren is in de sterke punten van iemand dan om te trachten de zwakke punten te verbeteren die blijft.  

 

Volop tijd nu voor het ontwikkelen, verbinden en analyseren van ideeën en voor het vrijblijvend leveren van kritische bijdragen aan de ideeën van anderen.

Op naar het vervolg, op naar het nieuwe begin....

 

bottom of page