• Ruddy Vinck - loopbaanbegeleider

Je loopbaan in de statistieken ? Of enkel de begeleiding ?


Bijna 12000 personen startten, volgens de VDAB, in 2014 met een loopbaanbegeleidingstraject.

Werden ze geconfronteerd met “Wat nu ?” “Wat als ?” ; de vragen die wel meer gesteld worden bij ontslag of reorganisatie.

Als werknemer is men dan vaak gefrustreerd en boos. Boos op de baas.

Of toch eerder boos op zichzelf ? Omdat bepaalde feiten en soms ook het buikgevoel werden genegeerd. Omdat men beseft dat de job toch geen voldoening meer bood, omdat men niets heeft ondernomen.

Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot je ontslagen wordt om na te denken over je toekomst. En ook als werkgever kan je maar beter bezig zijn met zowel je eigen toekomst als met de loopbaan en de groei – liefst intern - van je personeel.

De VDAB-cijfers van 2014 laten dus zien dat, afgerond, 12000 personen effectief gebruik maakte van het eerste dienstverleningspakket dat in het kader van de loopbaancheques wordt aangeboden. Een kwart daarvan startte ook het tweede pakket op in hetzelfde jaar.

Wat mij opvalt is de vrouwen met 62,59% (pakket1) beter vertegenwoordigd zijn dan de mannen. Waarom wordt er niet bij verteld. Meer ontslagen ? Zien ze makkelijk de instap als laagdrempelig ? Of nemen ze sneller zelf initiatief ? Mijn ervaring laat me opteren voor dit laatste.

Niettegenstaande de loopbaanbegeleiding zich inhoudelijk aanpast aan het scholingsniveau zijn personen die een opleiding hoger onderwijs hebben gevolgd met 62,82% het sterkst vertegenwoordigd in de statistieken. De bereikbaarheid van de informatie en de communicatie naar de diverse doelgroepen speelt hierbij een bepalende rol.

De leeftijdscategorieën die het best vertegenwoordigd zijn, en dat zal niet verwonderen, zijn de 30-40 jarigen met 39,47% en de 40-50 jarigen met 30,86%. Bij de 50+ valt dit percentage terug op 9,75%.

Nog 364 “55-plussers” namen het initiatief om het laatste deel van hun carrière – al dan niet door de omstandigheden gedwongen – in vraag te stellen. Even zinvol stil staan bij de invulling van de laatste periode van de loopbaan, nieuwe keuzes maken of keuzes bevestigen en bijsturen is ook in die levensfase aan de orde.

En dan is er ook nog de opdeling per provincie. De stad Antwerpen bepaalt mee het hoogste cijfer voor de provincie Antwerpen (29,18%). Bij de buren in Limburg - waar ik vanuit thuisbasis Lommel net iets anders naar kijk – kregen, in 2014, tweeduizend en vier inwoners de loopbaancheques in de bus respectievelijk mailbox. Laat die nu maar – net zoals alle anderen die loopbaanbegeleiding hebben gekregen – positieve reclame maken. Er is nog ruimte in de agenda.

Zin om samen een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP, actieplan) op te stellen ?

Een plan dat leidt naar een functie, een carrière die bij je wensen past.

Na een kennismakingsgesprek en tijdens de opvolging inventariseer ik de loopbaanwensen en de mogelijkheden en koppel ik vervolgens de informatie aan keuze-, opleidings- en functiemogelijkheden.

Voor werkgevers : ik ga ook voor het activeren, motiveren en begeleiden van werknemers met loopbaanvragen, om hen zelfredzaam te maken in functie van het nemen van een loopbaankeuze met aandacht voor de ruimere omgeving waarbij ik de best mogelijke match met de behoeftes van de organisatie, het bedrijf bewaak.

www.ruddyvinck.be

#teamrol #teamwerk #MOPLBOom #loopbaancoach #loopbaancheques

6 views
  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon

© 2020 by Moppelhorst / MOPLBOom - Belgium                          moplboom@ruddyvinck.be                            0032 - 478 44 28