• Ruddy Vinck

87% meer loopbaanbegeleiding op 2 jaar !


Niet dat ik nu verwijs naar cijfers van het Pygmalion loopbaancentrum, neen dat niet. En ook niet naar commentaren onder de collega’s in zone F gisteren op de Jobbeurs in de Limburghal in Genk. Daar bleek wel dat alvast heel wat diverse coaches en dan verwijs ik vnml. naar hun vorming en achtergrond, aanwezig waren om de geïnteresseerden te woord te staan en om o.a. het systeem van de loopbaancheque uit te leggen.

Wat blijkt nu uit een evaluatierapport dat Vlaams minister van Werk Philippe Muyters bestelde ? Die loopbaancheque is een groot succes. Na twee werkingsjaren is het gebruik van loopbaanbegeleiding met bijna 87% gestegen. En het aantal uitgegeven loopbaancheques blijft nog steeds stijgen.

In het persbericht lezen we vandaag dat of je nu werknemer of zelfstandige bent, iedereen bij de VDAB voor 40 euro een loopbaancheque kan kopen. Die cheque kan bij een loopbaancentrum (bv. bij Pygmalion waar ik deel van het team uitmaak) naar keuze omgeruild worden voor 1 of 2 maal 4 uur loopbaanbegeleiding. Iedereen heeft namelijk recht op 2 cheques per 6 jaar maar die kan je ook na elkaar gebruiken om een cyclus van 8 uur te vormen. Ter info : Vlaams minister van Werk Philippe Muyters lanceerde de eerste loopbaancheques op 1 juli 2013.

“Iedereen zou geregeld moeten nadenken over zijn of haar loopbaan,” zegt minister Muyters. “Vroeger bestond al een systeem van loopbaanbegeleiding, maar dat was een stroef aanbodgericht instrument. Met de loopbaancheque hebben we filosofie omgedraaid en de markt opengegooid. Nu koop je een cheque en ga je naar één van de vele aanbieders, dicht bij jou in de buurt. De cijfers tonen dat aan: na 2 werkingsjaren zijn er vandaag 153 loopbaancentra in 1025 vestigingen verspreid over heel Vlaanderen. Dat is een verviervoudiging van de markt.”

Het gebruik van de loopbaanbegeleiding is met bijna 87% gestegen. In totaal hebben na twee jaar 22.652 mensen loopbaanbegeleiding gevolgd. We laten graag de minister zelf verder aan het woord : “Dat is fantastisch nieuws. Mensen denken actief na over hun loopbaan, zijn bewust bezig met de keuzes die ze maken en laten zich daarin ook professioneel begeleiden. Het is belangrijk om te weten wat je kent en kunt, welke richting je uit wil en hoe je daar kan komen. De loopbaancheque biedt iedereen de kans om dat op een degelijke wijze aan te pakken. En uit het succes blijkt dat hier nood aan is.”

Verder leren we dat het relatieve aandeel kansengroepen gedaald is van 26% naar 20,55%. In absolute cijfers is er wel een stijging van het aantal laaggeschoolde en 50-plussers. Het bereik bij allochtonen stagneert, en bij personen met een arbeidshandicap tekent zich een daling af. Minister Muyters geeft daar volgende commentaar bij: “Dat het relatieve aandeel daalt, heeft enkel en alleen te maken met het feit dat we de plafonds hebben geschrapt. Vroeger moest elk centrum een bepaald aandeel mensen uit kansengroepen bereiken, waardoor anderen op een wachtlijst terechtkwamen. Door dat te schrappen, is de instroom algemeen hoger en daalt het relatieve aandeel van die groep. Waarom het gebruik geen groot succes is bij allochtonen en personen met een arbeidshandicap laat ik verder onderzoeken.”

Belangrijker dan de stijging op zich vind ik de uitslag van de tevredenheidsmeting waaruit blijkt dat gemiddeld 82,46% van de klanten tevreden is met de dienstverlening van de loopbaancentra. Dit is al hoog maar kan beter. De aanbieders zijn kwaliteit verplicht aan de burger.

Gelukkig heeft de werkende medemens het voordeel van de grote flexibiliteit die de loopbaancheques bieden: de keuze wanneer, waar en bij wie de loopbaanbegeleiding wordt gevolgd.


2 views
  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon

© 2020 by Moppelhorst / MOPLBOom - Belgium                          moplboom@ruddyvinck.be                            0032 - 478 44 28