top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

Een onvoorspelbare carrière ?


Onze carrière wordt steeds minder voorspelbaar.

Eenzelfde werkgever voor de rest van ons professioneel leven – zoals bij onze ouders en grootouders - bestaat bijna niet meer.

Maar ook de onvoorspelbaarheid op de werkvloer zelf wordt groter.


“Er zijn steeds meer partijen die participeren in steeds meer processen: klanten, collega's, belangengroepen, leveranciers ... En hun wensen veranderen ook sneller. Het samenspel van al die mensen en wensen maakt de onvoorspelbaarheid groter. Wil je als werknemer overleven, dan moet je rekening houden met die steeds meer en snel wijzigende belangen van meer spelers om je heen”, aldus Karen Van Heuckelom, die veranderingsvraagstukken begeleidt in diverse organisaties in Vlaanderen en Nederland.


Situationeel leren


De huidige – en vooral de toekomstige – professional wordt daardoor met een steeds grotere onvoorspelbaarheid geconfronteerd. “De toekomst alleen planmatig vormgeven, dat lukt niet meer.

Verandering is de enige constante.

Je succes in je loopbaan zal dus deels afhangen van hoe jij met die continue verandering en beweging weet om te gaan. Een steeds groter deel van ons werk zal bestaan uit het permanent bijsturen van wat er nu gebeurt, en het oplossen van onverwachte noden en vragen die zich aandienen. Onze huidige kennis en vaardigheden zullen we moeten aanvullen met het snel leren begrijpen van nieuwe situaties en hier adequaat naar handelen.”


“Dit vraagt een nieuw soort leren, je zou het ‘situationeel leren’ kunnen noemen. Daarmee bedoel ik dat het leren zich tijdens de nieuwe situaties voordoet. Je loopbaan zal dus afhankelijk zijn van de manier waarop je hier een oplossing weet voor te vinden. Belangrijke factoren waarmee je het verschil zal maken zijn: hoe je de vraag interpreteert, hoe je de situatie inschat, hoe je complexe dingen op een eenduidige manier weet te brengen, hoe je de dialoog weet open te houden, hoe je onder grote tijdsdruk het overzicht kan bewaren enzovoort.”


“Kortom: dat nieuwe leren gaat meer over het professioneel ontwikkelen van je persoonlijkheid, om vandaar uit toegevoegde waarde te leveren. Dat houdt wel in dat je je persoonlijkheid niet mag ervaren als een statisch zelfbeeld, maar als iets dat continu ontwikkelt.”


PS : Op de MOPLBOom FB-pagina geef ik in een zestal posts tips mee om je talenten te managen.

(bron : Loopbaanvisie)

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page