top of page

"Om optimaal te functioneren moet elk teamlid de rol vervullen die hem of haar het beste ligt."

 

Dit is het uitgangspunt van Belbin's teamrollentheorie. Een goed team is immers geen willekeurige verzameling van individuen maar bestaat uit teamleden met hun verschillende teamrollen.

Managers en managementtrainers over de hele wereld gebruiken Belbin's teamrollen om die optimale, die effectieve teams samen te stellen. 

 

Met de nodige informatie, toepasbare technieken en hedendaagse inzichten past MOPLBOom de theorie toe in uw alledaagse werkstituatie. 

 

MOPLBOom zorgt voor

  • zelfinzicht bij de teamleden

  • een goede samenwerking en wisselwerking tussen de teamleden

  • geschikte kandidaten(profielen) voor een team

  • een goede aansluiting van het team bij de organisatie

  • het bevorderen van de onderlinge afhankelijkheid

 

MOPLBOom gebruikt Interplace als het ideale online expertsysteem en management-instrument voor het toepassen van Belbin's teamrolmanagement. 

 

MOPLBOom integreert loopbaanbegeleiding om teamleden te laten investeren in hun loopbaan, in hun teamrol.

 

 

bottom of page