top of page

De Belbin teamrolmodel master class

 

Hoe kijken een aantal collega’s, ex-deelnemers terug op hun deelname aan de Belbin Teamrolmodel Master Class ? 

 

  • De Masterclass was voor mij een cruciale stap om het Teamrol-concept echt te kunnen doorgronden. Het maakt nu een onlosmakelijk deel uit van mijn kijken als trainer en coach naar mezelf en anderen en de interactie. Als actrice zijn Teamrollen een bron van inspiratie en vergroten ze de flexibiliteit en diepgang van mijn spel. Rob Groen is tijdens en na de Masterclass een inspirerende bron van kennis en collegiaal consult.                                               - Loes Wouterson

 

  • Een heel mens- en bedrijfsvriendelijke manier om efficiency te bereiken in output, bedrijfsprocessen, management en teamfunctioneren waarin respect, humor en beeldend taalgebruik centraal staan.  - Wijnand Bruin

 

  • Na (en door) de MC is bij mij een grote persoonlijke ontwikkeling op gang gekomen.  Het leren denken in termen van de interacties tussen de ‘onderliggende motieven en denkpatronen’ heeft me enorm verrijkt én mijn persoonlijke effectiviteit verhoogd. Teamrolmanagement is een eenvoudig toepasbaar en toegankelijk instrument en zeer geschikt voor projectteams in technisch georiënteerde organisaties.         - Harry Wagter

 

  • Het volgen van de Masterclass heeft mij meer opgeleverd dan alleen maar het leren werken met de teamrollen. Ook mijn kennis van de psychologie en persoonlijkheidstesten is enorm toegenomen. Ik gebruik veel van het test- en oefenmateriaal in mijn eigen praktijk van team- en individuele coaching. Rob is een bevlogen docent die theorie en praktijk van het teamrol-management tot in de finesses beheerst en zijn enthousiasme voor Belbins gedachtengoed op bescheiden, maar heel effectieve wijze weet over te brengen.      - Carolien de Boer

 

  • Sinds de Masterclass van Rob Groen, merk ik dat Teamrolmanagement een prachtig startpunt vormt voor coaching en training. Mijn klanten leren er vooral uit om de kwaliteiten van zichzelf en van mensen in hun omgeving te herkennen. Dat geeft houvast, energie en ruimte om met veranderingen te durven experimenteren      - Jouke Kruijer

 

  • De Masterclass heeft me toegang gegeven tot een zeer bruikbaar instrument dat teams echt verder kan helpen. Mijn klanten plukken daar de vruchten van.        - Jaco van der Schoor

 

 

 

bottom of page