MOPLBOom teamrol fan, coach, trainer, expert

Een positieve boodschap !

 

MOPLBOom verbetert samenwerking en communicatie in teams en hanteert daarvoor het teamrolmodel van Belbin

 

Het is een beproefde en intelligente manier om verschillen te leren herkennen, begrijpen en benutten. 

MOPLBOom zet Belbin op de Vlaamse kaart via 

 • presentaties,

 • seminars,

 • workshops,

 • OMA's

 • on the spot trainingen

 • .............

Teamrol-

management

 

Wat is teamrol management?
 

De kracht van een goed team zit hem in een juiste taakverdeling op basis van onderling verschillende persoonlijkheden en competenties.

 

Een goed samengesteld team levert synergie en bereikt meer dan de leden afzonderlijk.

Zo zal een team bestaande uit alleen maar 'denkers' de meest fantastische plannen maken, die vermoedelijk nooit worden uitgevoerd.

 

Een team met alleen maar 'doeners' levert veel resultaten op, maar of de organisatie nu juist op dié resultaten zat te wachten, is de vraag.

De teamindeling in 'denkers' en 'doeners' is een eenvoudige vorm van teamrol management.

 

We typeren mensen aan de hand van persoonlijkheidskenmerken, die samen het persoonlijkheidsmodel vormen.

Met behulp van deze types kunnen we optimale teams samenstellen.

 

Teamrolmanagement in de praktijk?
 

MOPLBOom geeft u inzicht in en versterkt de rollen binnen uw team.

We zorgen voor de 1+1=3.

 

Contacteer ons en we bepalen samen hoe.

 

De Open MOPLBOom Academy organiseert een aantal trainingen die openstaan voor individuele inschrijving.

Het zijn overwegend 1-daagse trainingen om een specifieke competentie te onderkennen en te versterken.

De OMA's gaan door op 5 unieke locaties in de 5 Vlaamse provincies met minimum 5 deelnemers.

 

Voor data : zie kalender.

OMA aan de top is de kennismaking met Belbin's teamrollen. 

Vaste onderdelen van dit open seminar:

 

 • een inleiding over de theoretische uitgangspunten van het model,

 • een individuele teamrol-analyse,

 • één of meerdere oefeningen in het herkennen en hanteren van teamrol-kwaliteiten

 • een persoonlijk advies over het toepassen van de eigen teamrollen in de werksituatie.

 

Bij deze trainingen wordt door de deelnemers vooraf gebruik gemaakt van Interplace (360*feedbackinstrument) voor de teamrol-analyses

 

Meerdaagse OMA's dat kan ! Contacteer ons voor meer info. 

OMA's

NICe

 

Het Nieuwe Ideeën Centrum zorgt voor een andere kijk op de werking van uw team.

We bepalen in overleg met u de beoogde doelen.

Vervolgens starten we een traject op maat met een aantal sessies.

Via on the spot trainingen wordt een sterk en direct effect op de kwaliteit en het rendement van de samenwerking verwezenlijkt.

Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers is daarbij de leidraad.

En dit in lijn met de strategie en doelstellingen van de organisatie.

Of van een afdeling of team binnen die organisatie

 

NICe trainingen richten zich op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden.

Ze zorgen voor gerichte feedback en individuele adviezen die de effecten van de training op de eigen werkplek versterken.

 

Uw A-team bestaat uit een juiste mix van persoonlijkheden.

Dit besef opent de ogen voor de kwaliteiten van medewerkers die 'anders' zijn.

In het voorgestelde groepsproces wordt  individuele persoonlijkheidsontwikkeling dan ook niet uit het oog verloren. 

 

 • Facebook App Icon
 • Twitter App Icon

© 2020 by Moppelhorst / MOPLBOom - Belgium                          moplboom@ruddyvinck.be                            0032 - 478 44 28