top of page
Ruddy flyer.jpg

MOnitor , PLant  BronOnderzoeker 

Na jaren vanuit het buikgevoel gewerkt te hebben opteerde ik, in 2013, voor een opleiding teamrolmanagement o.l.v. Rob Groen (CMB) om dat buikgevoel een wetenschappelijke onderbouw te geven en om mijn werk- en levenservaring vakkundig te delen met bedrijven en organisaties. 

 

Het gefundeerd kunnen verspreiden van een positieve boodschap speelde hierbij een belangrijke rol. Belbin's credo is immers dat iedereen beter de rol vervult die van nature aansluit bij zijn persoonlijkheid. Mijn coaching en training baseert zich dan ook op het gegeven dat het beter investeren is in de sterke punten van iemand dan om te trachten de zwakke punten te verbeteren.  

 

Als creatieve denker ben ik gericht op het ontwikkelen en verbinden van ideeën en als bedachtzame denker op de objectieve weloverwogen analyse en het leveren van kritische bijdragen aan de ideeën van anderen.

Ik voer vaak pittige discussies met mezelf waarbij ik geconfronteerd wordt met nieuwe opties die ik zelf opwerp waardoor de "interne" discussie wel eens langer duurt. 

Mijn extraverte "doe" kant gebruikt ik dan weer om nieuwe informatie te verzamelen en om mensen bij elkaar te brengen waar die elkaar kunnen helpen, waar die kunnen samenwerken. 

Als zaakvoerder van Moppelhorst / MOPLBOom  ben ik lid van hetTeamrolgilde, een vereniging van professionals op velerlei gebied die gecertificeerd zijn voor het gebruiken  van de Belbin Groen Teamrol Methodieken.

En geaccrediteerd gebruiker van het online expertplatform Interplace. 

 

bottom of page