top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

De P van plezier en positieve partnerships


Plezier in je werk vinden, hebben, houden dat is waar iedereen voor kiest.


Samenwerken in een team kan daarbij een belangrijke factor zijn, het samenwerken is voor de meeste onder ons een prettig aspect van het werk dat bijdraagt tot het plezier in het werk.

Dit is zeker zo als die samenwerking als vanzelf lijkt te gaan. Wanneer je merkt dat je elkaar goed aanvult, dat je van elkaar leert, dat je elkaar stimuleert, dat je ...

Met de nodige complementariteit komt een goed team tot resultaten die de verwachtingen overtreffen.

We weten dat niet elke "groep" een team is en dat collega's niet noodzakelijkerwijs een team vormen. Teamwerk ontstaat door een noodzaak of door een gedeelde ambitie.

Teamontwikkeling is vooral zinvol als er concrete doelstellingen zijn waarbij de leden elkaar nodig hebben om die te realiseren.

Waar een team is mag teammanagement niet ontbreken.

En dan komen Belbin's teamrollen al snel van pas.

Belbin's teamrolmanagement is niet verzonnen vanuit de luie stoel of zetel maar is wel ontwikkeld na jaren van minutieus onderzoek, aftoetsen en aanpassen.

Het sterk punt van dit model is de aandacht voor de interactie tussen de teamleden. En voor de positieve boodschap van de eigen sterkte.

En voor het begrip voor de ander zijn eigenaardigheden!


Waar wachten we nog op ?

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page