top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

Een venster op je eigen wereld openen ?


“Sommige vensters geven meer in-dan uitzicht !”


Het Johari-venster is een model uit de pen-en-papier-tijd.

Het werd in 1955 ontwikkeld door JOseph Luft en HArry Ingham die onderzoek deden naar groepsdynamiek. De naam Johari is simpelweg gebaseerd op de eerste letters van hun namen. Volgens de bedenkers kan het model ingezet kan worden om zelfbewustzijn bij individuen en groepen te vergroten.


Als coach zet je het dan ook in om een omgeving te creëren waarin mensen vrij en veel kunnen communiceren. Een omgeving waar feedback geven en ontvangen natuurlijk aanvoelt. Waardoor die bijdraagt tot het continue verbeteren, groeien van het team en het individu.


Als coachee, teamlid wil je je bewust zijn van je eigen "blinde vlek" en van wat jij kan doen om de “open ruimte” te vergroten, zodat je beseft hoe je de samenwerking binnen het team beïnvloedt en een prettigere samenwerking stimuleert.


4 kwadranten die er toe doen :


Blinde vlek: hier bevinden zich de dingen waarvan je jezelf niet bewust bent, maar die anderen wel zien. Omdat je een blinde vlek niet zelf kunt onthullen, heb je hiervoor feedback van anderen nodig. Dit vraagt om een houding waarin je je kwetsbaar opstelt en openstaat voor mogelijk lastige feedback.


Onbekend gebied: dit terrein is onbekend voor jezelf, maar ook voor anderen. Hoe kom je er dan toch achter wat zich hier bevindt? Dit kan bv. door in een nieuwe omgeving en met nieuwe mensen te experimenteren met nieuwe activiteiten. Verandering geeft kans op het ontdekken van wat eerder onzichtbaar was.


Open ruimte: in dit kwadrant bevindt zich datgene wat bekend is bij jezelf én bij anderen. Het vult zich aan de hand van hoe je je gedraagt binnen een groep, wat je zegt, en hoe je dingen zegt. Deze ruimte is bekend bij zowel jezelf als anderen, waardoor hierbinnen open kan worden gecommuniceerd en samengewerkt. In een team wil je de open ruimte het liefst zo groot mogelijk maken.


Verborgen gebied: dit is de privéruimte van een individu. Daar bevinden zich bepaalde karaktertrekken, gedachten of gevoelens waarvan je jezelf bewust bent, maar die je voor anderen verbergt. Uitdaging is openheid te geven waardoor de open ruimte vergroot kan worden.


“We all need people that give us feedback. That’s how we improve” – Bill Gates


Ps : Schwabadaba ding ding is van Joe Harris en opent een totaal ander venster op de wereld

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page