top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

2020 is voorbij


De 3 Koningen hebben hun geschenken achter gelaten. De eerste online nieuwjaarsfeestjes en dito recepties zijn achter de rug. Gelegenheid om bij te praten met de collega’s en om te luisteren naar de goede voornemens.

Een betere persoon, medewerker, collega, baas worden ? Of “… ga ik beter doen dit jaar!” en “ … ga ik zeker niet meer doen” of “van …blijf ik ver vandaan”.


Wat als we de teamrollen nu eens die goede voornemens influisteren ?

Waarom niet wat goede raad meegeven aan het begin van het jaar ? Zeker weten dat het bewust omgaan met dat advies – en met de nodige discipline in de uitvoering ervan voor heel wat moois kan zorgen.


Laat ik zelf als eerste m’n oor eens te luisteren leggen.

De MONITOR (MO):

Gebruik je objectieve kijk om emotionele team beslissingen te vermijden. Zorg voor een weloverwogen, gestaafde opinie over anderen hun ideeën en mogelijke opties. Voorkom ook de slechte uitwerking van geplande processen en acties. Let op om niet te snel ideeën af te schieten of om het enthousiasme van het team te beknotten. Laat ruimte om nieuwe denkpatronen uit te proberen en toe te passen.

De PLANT (PL):

Deel meer en sneller je goede ideeën met het team en benadruk vooral de hele goede. Laat je creativiteit en je originele kijk, vanuit diverse invalshoeken, blijken. Laat toe om andersdenkende en werkende collega’s je idee te laten evalueren. Blijf niet vasthouden aan je eigen idee als blijkt dat (constructieve) kritiek en een aanpassing van het basisidee nodig zijn om het in de praktijk te laten werken.

De BRONDONDERZOEKER (BO):

Laat je niet beperken op zoek naar nieuwe externe contacten, naar nieuwe mogelijkheden die kunnen bijdragen tot het interne succes. Maak je team warm om anders en met anderen te denken. Schiet de Plant te hulp als je teamleden niet meteen de voordelen zien van z’n idee. Maar vergeet niet te doen wat je hebt beloofd, anderen rekenen op jou. Noteer het en volg het op. En ja, laat je collega ook even aan het woord komen, z’n verhaal doen.

En wat kan er gezegd worden over en aan de andere teamrollen in mijn en jouw team ?

De VOORZITTER (VZ):

Gebruik je kalmte en laat je authoriteit gelden, zo help je het team om haalbare doelen te stellen en om die samen te halen. Zorg er voor dat de inbreng van iedereen – ook de “stille “ krachten - wordt gewaardeerd. Laat je steun merken aan wie het nodig heeft.

Vergeet echter niet om ook zelf de handen uit de mouwen te steken. Hou niet vast aan je formele rol en steek de pluimen niet alleen op jouw hoed. De VORMER (VO):

Hou de boel aan het draaien en duw je team vooruit naar de afgesproken doelen. Hou iedereen gemotiveerd en bij de zaak. Hou je team wakker en stimuleer ze tot meer.

Overdrijf niet en zet je zelf niet teveel onder druk, vergeet niet dat humor helpt tegen stress. Wees niet rancuneus en wordt niet aanmatigend. Vermijdt het conflict met andere teamleden in het bijzonder met een Voorzitter of andere Vormers. De GROEPSWERKER (GW):

Ondersteun je collega’s. Blijf reageren op de noden die er leven in het team en zorg voor de nodige harmonie. Gebruik je empathie en mensenkennis om gespannen situaties te ontmijnen en om onnodige discussies te vermijden. Vergeet niet dat sommige ‘harde’ gesprekken professioneel nodig zijn en dat dito conflicten bij kunnen dragen tot een beter resultaat.

De BEDRIJFSMAN (BM):

Promoot systemen en procedures die het team vooruit helpen. Wees de collega waar men op kan rekenen om de praktische kant van de ideeën van anderen (bv. Plant en Brononderzoeker) uit te voeren. Sta open om andere methoden en werkwijzen toe te passen.

De ZORGDRAGER (ZO):

Blijf de lat hoog leggen en om kwaliteit vragen. Je hebt oog voor details. Gebruik dat om je collega’s te helpen die minder oog hebben voor die details of voor de opvolging van opdrachten. Te bezorgd over hoe anderen het doen hoeft echter niet. Laat je perfectionisme of budgettaire principes niet overheersen. De SPECIALIST (SP):

Laat je betrokkenheid merken. Deel ook ongevraagd je expertise en vaardigheden. Hou je kennis up to date maar ook toegankelijk voor je teamleden.

Scherm jezelf en je kennis dus niet af. Maar ontken ook het belang niet van je collega’s talenten of teamrol. Verveel hen niet met al teveel technische details of overbodige weetjes.


De goede raad, de adviezen zijn gebaseerd op de sterke punten, die je dus best benadrukt en versterkt, en op het te vermijden gedrag dat elke teamrol kenmerkt.

Met waarderende dank aan de Sabre collega’s voor de goede tip en de interactie.

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page