top of page
  • Ruddy Vinck ism 3Circle Partners

Belbin en Xerox


Xerox bracht ter gelegenheid van de lancering van een product twee teams bij elkaar. De balans tussen de diverse teamrollen zat echter fout en gaf aanleiding tot moeilijkheden in de onderlinge samenwerking.

Voor de Xerox Corporation is innovatie een essentieel onderdeel in hun groei. Een aantal jaar terug werkte men aan een nieuwe technologische doorbraak door een nieuw “solid-ink” systeem te combineren met een bestaande kopieertechnologie. Het project liep een gevoelige achterstand op die deels te wijten was aan het “conflict” tussen de twee groepen die de respectievelijke technologieën vertegenwoordigden.

In die periode volgde de verantwoordelijke vice-president een Belbin workshop waar hij het inzicht kreeg dat het toepassen van Belbin’s model en teamrollen een hefboom kon zijn om de stroeve samenwerking vlotter te laten verlopen. Alle leden van de 2 belangrijkste teams dienden de workshops rond teamrollen en samenwerkingsvaardigheden te volgen.

Daaruit bleek dat beide teams op zich niet de ideale mix aan teamrollen in zich had. Teveel van de ene en te weinig van de andere specifieke teamrol met in beide teams ook onderling een verschillende samenstelling. Dit maakte duidelijk dat geen van beide teams optimaal presteerde en dat de verschillende werkwijzen quasi garant stonden voor conflicten bij nauwere samenwerking.

Door het bij elkaar brengen van de diverse sterktes in de teams kon een beter meer uitgebalanceerd team gevormd worden. Daarvoor werden de onderlinge verschillen weggewerkt en een beter inzicht en respect voor de verschillende dynamiek gevormd. Duidelijke afspraken rond interne en externe communicatie werden gemaakt.

Xerox schrijft het daarna versneld op de markt brengen van de toen nieuwe ColorQube printer toe aan het werken met de Belbin teamrollen. Ook bleek dat door de betere samenwerking er minder “issues” waren na de lancering van het product vergeleken met eerdere product lanceringen.

Info voor deze case study via 3Circle Partners Beblin partners in USA.


Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page