top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

Syn(en)ergie


Een FB herinnering brengt me terug naar onderstaande tekst die, in een aangepaste versie, zowat 5 jaar geleden werd gepubliceerd op het blog van het ondertussen (2017) niet meer actieve Travelcoop. 


Niet dat je nu aan het belang en het voordeel van samenwerken op dat niveau dient te twijfelen.

Er is samenwerken maar er is ook evolueren en innoveren. En dat geldt ook voor samenwerkingen.  


Oorspronkelijk ging het over synergie. Niet dat ik het warm water uitvind, Aristoteles wist het al : het geheel is groter dan de som van z’n delen.

Je kan synergie benoemen als het samenwerken van twee dingen die samen een groter resultaat produceren dan de som van hun individuele effecten.


Af te leiden valt dat een team met synergie een doel sneller en beter bereikt dan een team zonder synergie.


Maar hoe bereiken we die synergie nu?

Gezond verstand en 8 tips helpen ons allen op weg :


1. Ken je team

Om de productiviteit hoog te houden, moet je de sterktes en zwaktes van elk individu uit het team kennen. Niet een enkele persoon is een expert in alles. Plaats teamleden samen om mekaar aan te vullen. Zet de juiste mensen op de juiste plaats op de juiste moment. Moedig aan dat teamleden elkaar complementeren in plaats van te concurreren.


2. Luisteren

Luisteren naar je team is cruciaal voor de algemene resultaten.

Tijdens vergaderingen en bijeenkomsten gebeurt het vaak dat bedrijven zich focussen op het delegeren van verantwoordelijkheden en het presenteren van nieuwe projecten.

Het is echter doeltreffender als je minder tijd besteed aan deze zaken en meer tijd vrij maakt voor het brainstormen en ideeën uitwisselen. Het geeft mensen een gevoel van verbondenheid en een gevoel dat hun inbreng de uitkomsten van het project vorm kunnen geven.


3. Doelen communiceren

Wanneer mensen samenwerken, proberen ze een doel te bereiken.

Zorg ervoor dat je doel steeds realistisch is en dat alle teamleden op de hoogte zijn van het doel. Het hebben van een doel motiveert, dat weten de meeste reisagenten al wel door het systeem van commissie waarmee we al jaren werken.

Wanneer we een groter project verdelen in kleinere, haalbare taken, en elke persoon verantwoordelijk wordt voor één van deze taken, heeft dat een grote impact op de grotere doelstellingen.


4. Beloningen communiceren

Het is niet genoeg om zomaar een doel te kennen.

Uiteindelijk weten we immers allemaal dat – als we eerlijk zijn met onszelf – een medewerker niet zoveel geeft om het uiteindelijke doel als het kantoorhoofd, ook al zeggen ze dat vaak wel.

Elke medewerker uit het team moet zich er daarom van bewust worden dat er wel degelijk beloningen tegenover het bereiken van de doelstelling staan. Oftewel: “Wat zit er in voor mij?”. Deze beloning kan op verschillende manieren worden ingevuld: cash bonus, een dagje vrij, persoonlijke erkenning, een kleine attentie, of een leuke studiereis.

De toegevoegde waarde van zulke incentive geeft teamleden een persoonlijke doelstelling om naar te werken, en dit motiveert natuurlijk!


5. Vooruitgang communiceren

Teamleden willen niet altijd in het ongewisse blijven, ongeacht hun inzet. Laat hen daarom weten hoe het team functioneert en hoever jullie staan in het behalen van de doelstelling. Positieve feedback communiceren van klanten en elke andere kleine mijlpalen in het functioneren van een reisagentschap zullen de medewerkers een positieve stimulans bezorgen om verder te werken met het oog op de doelstelling.


6. Fair spelen

Het gebeurt overal wel eens… Er zit een "favorietje" in het team.

Toch is het van cruciaal belang dat je objectief blijft. We moeten luisteren naar iedereen en onze verantwoordelijkheid op een eerlijke manier demonstreren, zowel als collega’s onder mekaar als naar onze klanten toe.

Als u er favorietjes op nahoudt, verliezen andere teamleden hun belangstelling en gaan ze gewoon minder om u geven.


7. Toegankelijkheid

Vele kantoren zijn opgedeeld in kamers of slecht geconfigureerde plattegronden. Hierdoor ontstaan als het ware afdelingen die van mekaar afgesneden zijn.

Als dit het geval is in jouw kantoor, overweeg dan om de configuratie aan te passen door de bureaus te verplaatsen zodat het team op een vlottere manier met mekaar kan communiceren.

Het is belangrijk dat de verschillende departementen op een kantoor functioneel zijn en dat de communicatie optimaal is.

De huidige technische mogelijkheden maken alvast de hardware van uw interne communicatie vlot mogelijk.

Het blijkt vaak efficiënter voor de teamleden om "live" en direct te communiceren. Zo wordt er trouwens meer synergie gecreëerd.


8. Waar is dat feestje ?

Stel: het project is voltooid en de klanten zijn tevreden van hun reis en de service.

Gewoon weer een nieuwe dag op kantoor en aan de volgende offerte beginnen?

Misschien wel. Maar neem niets vanzelfsprekend: zorg ervoor dat elke overwinning, hoe groot of klein die ook moge zijn, als team worden gevierd.

Dat hoeft niet altijd met een feestje met cava of taartjes te zijn, je kan ook als collega’s onder mekaar elkaar een compliment geven en het project kort nabespreken ter motivatie van het volgende, nieuwe project.


Succes met de synergie in je team !

Recent Posts

See All
bottom of page