top of page
  • Ruddy Vinck - Belbin fan

Waarom is het model van Belbin voor teams zo succesvol ?


Model. Modellen. Maar is er ook een modelmodel ? Je vraagt het je af als je ziet wat er de voorbije decennia is ontwikkeld als psychologische modellen maar ook als srategie-, plannings- en managementsmodellen.

Ook voor samenwerking en voor samenwerking in teams werden modellen ontwikkeld.

Een belangrijke eigenschap is steeds dat ze helpen om de gegeven complexiteit te vereenvoudigen en om die structuur te geven. Zo kunnen we ons focussen op een beperkt aantal relevante elementen in de aangereikte context.

Steeds meer bedrijven onderkennen dat goede teamsamenwerking tot betere resultaten leidt. Met de achterliggende gedachte dat dit ook bijdraagt tot een voorsprong met de concurrentie. Teamsamenwerking is echter een complexe materie waarbij vaak één essentieel aspect van die teamsamenwerking over het hoofd wordt gezien, wordt vergeten. En dat is de individuele bijdrage van ieder teamlid.

En hier komt Belbin ons ter hulp. Zijn teamrolmodel focust zich op het gedrag en de bijdrage van de individuele leden. Uniek is daarbij de interactie tussen de teamrollen, de voorspelbaarheid van de spanningsvelden en de mogelijkheid om deze positief te begrijpen. Zie het als een taal die je leert om de interacties in een team in de context van de samenwerking en de gestelde doelen bespreekbaar te maken.

In een team geldt als eerste, vaak impliciete, opdracht om de eigen bijdrage en die van een ander zo te begrijpen dat dit begrijpen dan ook nog leidt tot een positief resultaat voor het team. Voor het individu is het belangrijk dat de eigen integriteit niet verloren gaat.

Hier in slagen of niet bepaalt of het team succes heeft of een matig resultaat neerzet.

Waar kies jij voor ?

Kies je dan ook nog voor MOPLBOom maak dan gebruik van onze contact mogelijkheden.

MOPLBOom's teamwork volgens Belbin's teamrolmanagement

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page