top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

Help ! Ik doe het weer...


De kracht van wilskracht

De kracht van wilskracht” van Kelly McGonigal, gezondheidspsychologe en docente aan de Stanford University, wordt bij de Standaard boekhandel, met verwijzing naar de oefeningen om direct mee aan de slag te gaan, als het meest praktische boek over wilskracht omschreven.

Wilskracht en zelfbeheersing zijn van levensbelang voor onze carrière, gezondheid, relaties en financiële zekerheid. Waarom laat onze wilskracht ons dan wel eens in de steek? Hoe krijgen we er meer controle over?

Verleiding, verslaving, afleiding, uitstelgedrag, diëten, geldproblemen, stress, opvoeding, …zijn geen persoonlijke zwakheden, maar worden omschreven als universele menselijke ervaringen waar iedereen min of meer mee te maken krijgt.

Hoe vergroten we onze zelfbeheersing nodig om slechte gewoonten te veranderen of om goede gewoontes aan te leren ? Even kijken naar de adviezen van de auteur.

Plan en ontspan !.

De evolutie heeft er voor gezorgd dat ons brein onder stress eerder toegeeft aan impulsen en meer oog heeft voor korte termijn beloningen. In rusttoestand komen daarentegen de breingebieden in actie die de lange termijn helpen overzien. Wie zich regelmatig bewust ontspant blijkt beter bestand tegen verleidingen.

Mediteer.

Volgens McGonigal is vijf minuten stilzitten en je op je ademhaling concentreren al een goede oefening om de aangroei van hersencellen in de prefrontale cortex te bevorderen. Belangrijk om dat dit hersengebied het belangrijkste is als het impulsbeheersing en planning betreft. Niet erg als je moet vaststellen dat je gedachten toch afdwalen. Wie leert dat op te merken, heeft ook in andere situaties sneller in de gaten dat hij van zijn voornemens afwijkt en kan zichzelf dan beter, sneller corrigeren.

Beweeg.

Ondertussen voldoende aangetoond dat lichaamsbeweging het aantal hersencellen en verbindingen tussen hersencellen vergroot. Het brein wordt er dus groter en sneller door. Met ook nu het belang van een beter functionerende prefrontale cortex. Is je wilskracht om te gaan sporten nog laag dan plan je beter een sportmoment vroeg op de dag. Blijkbaar is in de ochtend de zelfbeheersing het grootst.

Wees mild.

Vooral voor jezelf. Zelfverwijt leidt tot stress en stress maakt je impulsiever. Wie met enige compassie naar zichzelf kijkt heeft meer verantwoordelijkheidsgevoel wat het eigen gedrag betreft, leert meer van eigen fouten en staat open voor adviezen.

Accepteer je verlangen

Het is niet abnormaal dat je als gewezen roker nog lang aan sigaretten blijft denken. Dat verlangen in gedachten tegenspreken of wegdrukken vraagt veel energie van je. Het kan zelfs je wilskracht ondermijnen. Aanvaard het verlangen maar weet dat je niet naar dat verlangen hoeft te handelen. Lijkt niet toegeven onmogelijk, concentreer je dan op uitstel. Als dat lukt dan word je beter in het afwegen van korte en lange termijn beloningen.

Inspiratie : “De kracht van wilskracht. Hoe zelfbeheersing werkt en wat je eraan kunt doen.” - Kelly McGonigal

Recent Posts

See All
bottom of page