top of page
  • Ruddy Vinck - Belbin fan

MOPLBOom respecteert uw privacy


Privacy in times of GDPR

De GDPR, de nieuwe Europese regelgeving die de privacywetgeving aanpast komt dichterbij.

Hoe dichter bij datum – nog zo’n twee maanden - hoe meer dat “iedereen” er iets van weet zonder daarom het volledige verhaal te kennen.

Niet dat dit echt hoeft menen wij en daarom doen we wat we moeten doen.

Moppelhorst / MOPLBOom respecteert uw privacy en doet dat onverminderd verder in het nieuwe wetgevend kader van de GDPR.

Het doel van de GDPR is dubbel: enerzijds wil het je privacy vrijwaren, anderzijds wil het de Europese burgers meer rechten geven over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.

Toestemming is één van de rechtsgronden die je kan gebruiken om persoonlijke gegevens* te verzamelen en verwerken, naast bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting.

In het geval van Moppelhorst / MOPLBOom betreft het dan vooral de toestemming om op de hoogte gehouden te worden via de nieuwsbrieven.

Deze toestemming vereist voortaan een actieve handeling en moet op een vrije, geïnformeerde, ondubbelzinnige en specifieke manier geformuleerd zijn.

Ik hoop op jullie positieve reactie te kunnen rekenen. Wat betekent dat jullie de toestemming (her)bevestigen. Waarvoor reeds mijn dank.

Onze leveranciers zijn GDPR compliant en zorgen, zoals voorheen, voor de beveiliging van je persoonlijke gegevens*.

Wat niet belet dat we de meldingsplicht onderschrijven.

En we je meer concreet kunnen laten weten wat we met je gegevens doen.

Nogmaals merendeels betreft het, naast de klassieke klantengegevens, e-mailadressen die gebruikt worden bij het versturen van nieuwsbrieven (eventueel mails).

*persoonsgegevens : elke vorm van informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks te koppelen valt aan een individu en betrekking heeft op zijn persoonlijk, professioneel of publiek leven. Bv. naam, adres, e-mailadres, foto, financiële gegevens, …

Moppelhorst / MOPLBOom heeft alvast een aangepaste privacyverklaring op de website geplaatst. Die luidt in z’n beknopte versie als volgt:

uw persoonsgegevens worden verwerkt door Moppelhorst ebvba Balendijk 84, 3920 Lommel moplboom@ruddyvinck.be voor beheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen moplboom@ruddyvinck.be. Via dat emailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens leest u op een andere pagina op www.ruddyvinck.be

MOPLBOom respecteert uw privacy !

Recent Posts

See All
bottom of page