top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

De SERV-ische leider : werkbaar en duurzaam


Maakt de leidinggevende echt een verschil?

Zorgt die voor een werkbare job of niet?

Volgens de bevindingen van de SERV hangt dit af van de leiderschapsstijl van de directe leidinggevende.

Met een coachende leidinggevende heeft 57% van de werknemers uit hun bevraging, in Vlaanderen

werkbaar werk.

Zij hebben m.a.w. een boeiende en motiverende job die kansen biedt op bijleren, waarvan ze niet overspannen of ziek worden en die voldoende ruimte laat voor gezin en privéleven.

Krijgen werknemers daarentegen onvoldoende ondersteuning, dan zakt de werkbaarheidsgraad tot 18% !

In het Actieplan werkbaar werk "Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk", dat de SERVpartners eind 2017 lanceerden, krijgt investeren in coachend leiderschap dan ook een prominente plaats toegewezen.

Het SERV rapport bevat een aantal analyses - op de databank van de werkbaarheidsmonitor - naar de stijl van leidinggeven in Vlaamse bedrijven en instellingen en de relevantie daarvan voor het werkbaarheidsvraagstuk.

Wie snel voor enkele cijfers gaat kan ook naar de uitzending van De Markt kijken (vanaf min. 13).

Recent Posts

See All
bottom of page