top of page
  • Ruddy Vinck LSP facilitator

Bedrijven moeten “serieus” aan de slag met LEGO® !


LEGO® SERIOUS PLAY® chaos als bron

In een continu snel veranderende wereld is geen plaats voor stilstand.

Businessmodellen worden op hun kop gezet, competenties en expertise worden herbekeken en de interactie tussen producent/leverancier en klant wordt uitgedaagd.

Veelal wordt het antwoord gezocht via de bekende management- en organisatietheorieën om met een onderneming succesvol te zijn, te blijven.

Trying to solve our problems with the same way of thinking that created them is in itself a problem. (A.Einstein)

Door de samenwerking van Lego – zelf op zoek naar alternatieve planning tools en strategische systemen - met professoren Johan Roos en Bart Victor (IMD) ontstond in 1996 de methode van LEGO® SERIOUS PLAY®

Simpel gesteld haal je met LEGO® SERIOUS PLAY® dingen uit elkaar om die nadien weer in elkaar te steken en te bespreken, evalueren. Wie al kennis heeft gemaakt met LEGO® SERIOUS PLAY® weet dat de welgekende blokjes, figuurtjes en attributen helpen om anders, om creatief te denken.

Door bewust een beroep te doen op de verbeelding bij het bouwen van metaforische 3D-modellen en het maken en vertellen van verhalen ben je in staat om heersende denkpatronen los te laten.

LEGO® SERIOUS PLAY® wordt gebruikt bij bv. teams die opnieuw samengesteld dienen te worden. Het kan dan helpen om snel tot een nieuw teamgevoel te komen.

Of je kan het als een alternatieve brainstormtechniek gebruiken als oplossingsmethode voor complexe innovatievraagstukken.

Het is ook een sterk middel in situaties waarin veel ideeën samengebracht moeten worden.

En het helpt ook als de thema’s strategie, management of organisatie ontwikkeling zijn.

Vandaag is LEGO® SERIOUS PLAY® een community based business model, en een wereldwijd door heel wat bedrijven gebruikte methode.

Het laat ze toe om nieuwe perspectieven voor hun complexe uitdagingen te zoeken.

Wat houdt je tegen ?


Recent Posts

See All
bottom of page