top of page
 • Ruddy Vinck LSP facilitator

Is LEGO® SERIOUS PLAY® wat voor jou?


Lego Serious Play teamwork

Wat is LEGO® SERIOUS PLAY® ?

LEGO® SERIOUS PLAY® is een gefaciliteerde denk- , communicatie- en probleemoplossende methode voor bedrijven/organisaties en individuen.

Het is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek vanuit verschillende domeinen zoals bedrijfswereld, organisatieontwikkeling, psychologie en leerprocessen. Gefundeerd op het concept van de “hand kennis” kent het drie belangrijke stimuli : verbeelding, spel en flow.

De techniek is werkzaam voor reële situaties en/of complexe onderwerpen die zich manifesteren binnen organisaties. Ze is vooral nuttig voor groepen die een andere manier van denken en creëren willen exploreren en hiermee willen experimenteren.

Waarom kiezen voor de LEGO® SERIOUS PLAY® methode ?

 • Doorbreken van standaard-denken

 • Zeer participatief, gelijke inbreng van deelnemers en 100% betrokkenheid

 • Gebruik van de handen in het leerproces, van de hand-kennis in onze breincellen

 • Mogelijkheid om ervaring, kennis en de verbeelding van mensen optimaal aan te boren

 • Door iets te bouwen worden dingen duidelijker en makkelijker om te onthouden

 • Een efficiënt proces om met een groep in een korte tijd een gedeeld doel en werkwijze te bepalen

LEGO® SERIOUS PLAY® in je bedrijf/organisatie?

Enkele goede redenen

 • Ontwikkelen van nieuwe denkpatronen, denkwijzen

 • Het verkrijgen van een totaalbeeld van de huidig structuur binnen de organisatie met cultuur, relaties, team-rollen enz.

 • Verhogen van wederzijds begrip en waardering binnen een team, team-building

 • Zoeken naar oplossingen voor een complexe uitdaging wanneer

 • er geen voor de hand liggende oplossing of “juist” antwoord is

 • wanneer de leidinggevende de inzichten van een team wil benutten om tot nieuwe inzichten te komen

 • Het maximaal betrekken van alle deelnemers in een constructieve sfeer bij een workshop

 • Het creëren van een omgeving waar iedereen evenveel praattijd krijgt en waar iedereen op gelijk niveau kan bijdragen.

Thema’s voor LEGO® SERIOUS PLAY® workshops zijn o.a.: bedrijfscultuur, innovatie, leiderschap, management, strategieontwikkeling, team(-building), ….

Is LEGO® SERIOUS PLAY® wat voor jou ?

We bieden scenario’s voor workshops van 2 uren tot tot 2 dagen. We passen die graag aan na bespreking van de behoeften, noden en uitdagingen van je bedrijf of organisatie. Of waarom niet van de eigen leerbehoefte.


Recent Posts

See All
bottom of page