top of page
  • Ruddy Vinck, Belbin fan, coach en trainer

Belbin @ the movies


Belbin NL heeft afgelopen zomer een aantal filmclips gemaakt, ter illustratie en als educatieve (en onderhoudende) ondersteuning bij het coachen, trainen, adviseren en promoten van Belbin.

Dit gebeurde i.s.m. Geldof Film/Inspirerende Hutspot en WWLA, opleidingsbureau voor trainingsacteurs.

In de algemene en informatieve filmpjes over Belbin geven partners van Belbin NL beknopt en bondig uitleg over allerlei aspecten van Belbins teamrolmodel en beantwoorden zij een aantal veel gestelde vragen.

Zo zijn er video’s over o.a. wat een accreditatiecursus inhoudt, waarom observatie-formulieren van belang zijn en wat je allemaal met teamrapporten kunt doen.

Rob Groen (CMB) geeft in een andere video uitleg over de relatie tussen Teamrol & Taal.

Daarnaast heeft Belbin NL video’s gemaakt die de 9 teamrollen illustreren.

In elke clip laten twee trainingsacteurs van WWLA (Loes Wouterson en André Witbreuk) in een korte scène zien en horen hoe de verschillende teamrollen samenwerken en communiceren bij het oplossen van een gezamenlijk probleem.

De filmpjes maken het mogelijk om teamrollen beter te begrijpen en te onderscheiden.

Om de herkenning te vergemakkelijken zijn hun sterkten en zwakten uitvergroot en gekarikaturiseerd.

We kijken er samen met jou naar uit !

Recent Posts

See All
bottom of page