top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

38% doet werk met minder plezier

Updated: Nov 10, 2020


Een Nederlandse collega maakt me attent op een recent onderzoek van een Nederlandse vakbond. Zo houden we het neutraal en leggen we de nadruk niet op de abstracte cijfers en percentages maar op de vaststellingen.


Wat blijkt zoal uit het CNV-onderzoek onder ruim 1500 leden?

Door de aanhoudende #COVID19 crisis langer kampt 29% van de werkenden met steeds meer werkstress. 38% doet zijn werk met minder plezier en 21% zegt dat de sfeer op het werk steeds grimmiger wordt. Ook geeft ruim een derde aan dat het verzuim op het werk toeneemt. Een op vijf ziet de onderlinge spanningen op de werkvloer oplopen.


CNV houdt dan ook een pleidooi voor acute crisishulpverlening om een hausse aan, jawel, burn-outs te voorkomen.

De onderstaande commentaren zijn die van Piet Fortuin (CNV-voorzitter).


Noodhulpfonds

Dit zijn alarmerende cijfers. Het water staat miljoenen werkenden aan de lippen. Het einde van deze crisis is nog lang niet in zicht. De overheid moet nu snel een aanzienlijk bedrag vrijmaken voor crisishulpverlening in bedrijven. Een psychisch noodhulpfonds. Om vertrouwenspersonen, leidinggevenden en hr-managers bij te scholen in deze nieuwe problematiek.


Coronaburn-out

Een vast aanspreekpunt per bedrijf is nu nodig, iemand die signaleert, een luisterend oor biedt of meedenkt over oplossingen. Arboartsen moeten ook structureler spreekuren inrichten om preventief te kunnen ingrijpen bij oplopende spanningen en stress. Werkgevers moeten dit probleem scherper op de radar krijgen en hier budget voor vrijmaken. Doen we niets, dan stevenen we recht af op een golf van coronaburn-outs.


Thuiswerkers

Speciale aandacht moet er zijn voor de thuiswerkers. 35% voelt zich steeds eenzamer door het thuiswerken, blijkt ook uit de enquête. 18% is ontevreden hoe de leidinggevende vanaf afstand het team aanstuurt. 12% krijgt te weinig steun van de leidinggevende om het werk goed te doen.


Digitaal spreekuur

De vertrouwenspersoon moet wellicht een digitaal spreekuur gaan inrichten voor mensen die nu al een half jaar thuiswerken en dat voorlopig ook blijven doen. Het helpt daarnaast als leidinggevenden beter worden ondersteund in het op afstand aansturen van een team. Dit is een nieuwe, unieke situatie. Die ook nog wel even voortduurt.


Agressie

Een ander groot aandachtspunt is agressie op de werkvloer. Met name hulpverleners kampen met toenemende agressie door de coronamaatregelen, blijkt uit eerder onderzoek. 40% wordt vaker agressief benaderd door patiënten, cliënten en omstanders. Dit neemt alleen maar toe. Deze situatie kan niet eindeloos voortduren. Veel werknemers kunnen nergens terecht als ze agressief worden benaderd. Ook voor die groep moet er dus meer hulp komen.


Verzuimkosten

Momenteel kost verzuim door werkstress werkgevers jaarlijks 2,8 miljard euro. Deze kosten moeten niet verder oplopen. Vooral in de vitale sectoren, zoals zorg, onderwijs, overheid en retail staan mensen op omvallen. Een overheidsinjectie en een bijdrage vanuit werkgevers is daarom nodig om deze crisis het hoofd te bieden.


(bron: CNV / TVOO)Recent Posts

See All

Comments


bottom of page