top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

Waarom Belbin en ik geen 1,2,3 antwoord voor je hebben.


Met een loopbaancoaching leg je nadruk op je persoonlijke ontwikkeling maar wil, kan je team daarna nog mee ?

Een vervolg, uitbreiding kan Belbin's teamrolmanagement zijn. Daar staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe ontwikkel je zelfinzicht bij de teamleden?

  • Hoe zorg je voor goede samenwerking en wisselwerking tussen teamleden?

  • Hoe herken je geschikte kandidaten voor een team?

  • Hoe bevorder je onderlinge afhankelijkheid bij teamleden?

  • Hoe zorg je dat het team goed aansluit bij de organisatie?

Wat is teamrol management?

De kracht van een goed team zit hem in een juiste taakverdeling op basis van onderling verschillende persoonlijkheden en competenties. Een goed samengesteld team levert synergie en bereikt meer dan de leden afzonderlijk. Zo zal een team bestaande uit alleen maar 'denkers' de meest fantastische plannen maken, die vermoedelijk nooit worden uitgevoerd. Een team met alleen maar 'doeners' levert veel resultaten op, maar of de organisatie nu juist op dié resultaten zat te wachten, is de vraag. De teamindeling in 'denkers' en 'doeners' is een eenvoudige vorm van teamrol management. We typeren mensen aan de hand van persoonlijkheidskenmerken, die samen het persoonlijkheidsmodel vormen. Met behulp van deze types kunnen we optimale teams samenstellen.

Waarom teamrol management?

Het besef dat goede teams bestaan uit een juiste mix van persoonlijkheden, opent bij velen de ogen voor de kwaliteiten van medewerkers die 'anders' zijn dan de rest. Zo zijn er naast 'denkers' en 'doeners' ook teamleden nodig die zorgen voor de sfeer in de groep of zich meer dan gemiddeld bekommeren over het welzijn van de anderen. Een tweede terrein waar persoonlijkheidsmodellen hun waarde kennen is de individuele persoonlijkheidsontwikkeling. Door meer systematisch naar een persoonlijkheid te kijken wordt voor de medewerker en het team vaak duidelijk waar de goede en voor verbetering vatbare eigenschappen zitten.

Belbin Teamrol management in de praktijk geeft u inzicht in en versterkt de rollen binnen uw team. : 1+1=3.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page