top of page
  • Ruddy Vinck - Belbin teamrolmanager -

Bok(r)og ?Voor de spiegel gaan staan, de wenkbrauwen fronsen en je laten verleiden tot enkele losse gedachten over lichaamstaal.

Ik heb het dan niet over met iemand z’n voeten spelen of die persoon op het verkeerde been zetten. Al is het voor jezelf nuttig om te weten dat hoe verder een lichaamsdeel van je hersenen verwijderd is, hoe minder bewust je bent van wat je ermee doet.

De mogelijke discussie dat er niettegenstaande de mond zo dicht bij de hersenen zit toch nog zoveel onzin wordt verteld wil ik hierbij in het midden laten of opsparen voor een volgende.

Lichaamstaal is voor velen nog een onbewust of onbekend gegeven.

Het loont echter de moeite om er even bij stil te staan. Onderzoek leert dat zowat 90% van onze dagelijkse communicatie door lichaamstaal bepaald wordt.

Sinds ik een hond heb, “spreek” ik terug meer lichaamstaal en leer ik door te observeren zijn “woorden” te interpreteren en zie ik ook welke interpretatie hij geeft aan mijn “expressie” van wat ik wil. Ik kan het mij niet herinneren maar als baby en opgroeiende peuter zal ik ook wel geleerd hebben om te reageren op mama en papa en de andere “lichamen” in mijn omgeving. Ergens was ik dat dus verleerd. De lagere en middelbare school lijken me de voor de hand liggende schuldigen. Daar wordt taal gevormd door woorden, zinnen, alinea’s paragrafen, hoofdstukken……

Lichaamstaal is interactietaal, is nu-taal en het bewust maken, het bewust interpreteren kan zo z’n voordelen hebben.

Je eigen buikgevoel bv. letterlijk dan. Ik neem m’n buikgevoel altijd serieus. Ik zie het als de radar voor de non-verbale communicatie van de persoon die ik ontmoet, die tegenover me staat.

Als ik een “niet lekker” gevoel heb (het is onbestemd,, het knaagt, …) dan ervaar ik dat als hier klopt iets niet ook al kan ik het niet verklaren.

Een klant die een beslissing neemt laat zich, quasi 9 op de 10, leiden door zijn emoties.

Een baas misschien ook. Of de collega? Lichaamstaal speelt in op die emoties.

In de vaklitteratuur vind je wat uitgeteste voorbeelden bv. het met duim en wijsvinger masseren van de kin “ wat je kan interpreteren als het wegnemen van de laatste weerstand.

Of wanneer men vaak naar boven of onderen kijkt en dit overeenkomt met het aanmaken van negatieve gedachten.

Terwijl naar links of rechts kijken dan weer op positief denken wijst.

Je hebt een enorme voorsprong als je dat weet. Zo weet je al snel dat je met een minimale kennis van de . lichaamstaal ervoor zorgt dat je sneller schakelt op weg naar het resultaat dat je voor ogen hebt. In een breder kader blijkt uit studies dat je beter wordt in onderhandelingen, presentaties en gesprekken.

De eerste indruk gaat vaak gepaard met de handdruk. Al dient in tijden van #COVID19 daar nu enig voorbehoud voor gemaakt.

Daaraan merk je of iemand dominant is, onzeker, of juist iets achterhoudt.

Let op het is niet de stevigheid die bepaalt of iemand dominant is. De houding van de hand, de positionering van de handpalm dan weer wel. Iemand de hand reiken met de handpalm naar beneden is een (on)bewust dominant gebaar.

Voor de aanbevolen alternatieve begroetingen van vandaag heb ik nog geen (pseudo) wetenschappelijke uitleg gevonden.

Mijn grootmoeder zei het vaak: “De ogen zijn de spiegel van de ziel” Eén van de vele volkswijsheden? Het zal ongetwijfeld wel wetenschappelijk bewezen zijn maar ik geloof er zo wel in. Je moet natuurlijk dan zelf wel iemand in de ogen durven kijken. Niet onbeschaamd maar oprecht.

De sociale media zijn nu een mooi oefenterrein met de vele foto’s die gedeeld worden, kijk maar naar de mooie lach die de mond siert en kijk dan naar de ogen. Je haalt de spontane lach er meteen uit.

Alvast een goede oefening voor iedere dag.

Het BOK(R)OG model laat je toe om makkelijk duidelijk te maken aan je gesprekspartner dat je je goed voelt in zijn of haar gezelschap:

B buigt lichtjes voorover, leun dus niet achteruit, maar respecteer ook de persoonlijke ruimte

O open lichaamshouding, geen gekruiste benen of armen bv.

K knik bevestigend met je hoofd

(R) raak je gesprekspartner aan, wat al kan via de handdruk. Deze laten we voorlopig achterwege.

O oogcontact is essentieel

G glimlach, met een natuurlijke ontspannen gelaatsuitdrukking

Maar voor nu denk positief en vertaal dat door een oprechte glimlach!

Wedden dat je vlotter contact maakt met mensen.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page