top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

De natuur als leermeester ?


Wat wil je met een naam als MOPLBOom?

We hebben via het “zuurstofdagen” project ism Pygmalion al een soft versie van laat je inspireren door de natuur en er zijn de wandelingen die al dan niet gecombineerd worden met een coaching-traject.

Ik heb het dan vaak over de afstand die onze cultuur, onze beschaving, onze Westerse wereld heeft gecreëerd t.o.v. moeder natuur.

Niet dat het er zwaarwichtig aan toe gaat. Het gaat dan gewoon over het feit dat we de flora en fauna in onze leefwereld, onze omgeving niet meer zien of anders zintuiglijk ervaren. En dat we de natuur daardoor ook niet meer respecteren of waarderen.

Ik vind trouwens ook dat de natuur voor de mens in het algemeen en voor leidinggevenden in het bijzonder, en daardoor voor organisaties en bedrijven, als leermeester kan fungeren.

Tijdens mijn opleiding had ik een docent die een marketing manager beschreef als een boer die op z’n veld stond en dan keek naar de lucht, eens aan de grond voelde en dan met z’n (logisch) boerenverstand besliste wat hij ging doen.

Misschien was dat wat kort door de bocht. Nu zovele jaren later kan ik wel zeggen dat we met z’n allen meer genieten van het gewas dan van de akker of van de vruchten dan van de boom.

Een boom gebruikt het voedsel uit z’n omgeving en zet dit om in groei, bladeren maar ook in vruchten. Zo ook een bedrijf dat een dienst of product produceert. De resultaten van dit proces komen tot hun recht als iemand door de “vrucht” z’n honger, z’n behoefte, weet te bevredigen. De vrucht kan dus maar best eetbaar zijn of een praktisch nut hebben.

Niet eet- of bruikbaar en de vrucht wordt niet geplukt. Hoe de boom er verder uitziet, maakt de “klant” niet uit. Weten waar je eigen klanten hun behoefte ligt is dus essentieel net zoals focussen op de eigen vrucht(en).

“Niemand klimt over de muur om naar je schors te kijken als je een mangoboom bent.” Ik meen dat het T D Jakes was die daar een mooi sermoen rond gemaakt heeft.

We leven in een regio met 4 duidelijke seizoenen. De natuur verandert, vernieuwt, recycleert continu. Elk seizoen heeft specifieke kenmerken die bepalen wat fauna en flora dan doen. Telkens worden processen zoals groeien, bloeien en vrucht dragen beïnvloed. Dat m’n tuin de voorbije weken vol kastanjes, eikels en hazelnoten lag zegt me dat we in de herfst zijn. Ook een bedrijf kan de activiteiten beter op elkaar afstemmen per periode, jaar, project of cyclus, per afdeling. Door zaken bewuster op elkaar af te stemmen kan de kwaliteit van producten en diensten omhoog en kan de meerwaarde voor de klant gerealiseerd worden. Het op elkaar afstemmen helpt het terugdringen van verspillingen en daardoor gaan je kosten omlaag.

Een plant heeft gezonde voeding en water nodig om tot bloei te komen. Ook de amateur- tuinier weet het, als je al te ijverig bemest groeit ook het onkruid, bestrijdt je onnauwkeurig dan tast je ook je planten aan.

Omgezet naar een bedrijfsomgeving wordt dat focus op de kwaliteiten, op de goede punten en versterk die. Dat genereert extra energie en stimuleert medewerkers om dankzij hun sterke punten open te bloeien.

Als je onder de indruk wil zijn van een imposante beuk dan moet je beginnen met een nietig beukennootje. En moet je blijven stilstaan bij het feit dat op een gegeven moment een steunstok nodig kan zijn, en dat er een groeiproces is. Groei kost tijd. Je moet dus weten en aanvaarden dat het resultaat een doel en eindpunt is van een proces.


Wie resultaten wil bereiken, moet geduld hebben. En ook je medewerkers “groeien” niet sneller als je hen voortdurend pusht of hun prestaties voortdurend afmeet aan opgelegde doelstellingen.

Als leidinggevende loont het om een context te creëren waarin medewerkers tot ontwikkeling kunnen komen.

Gun hun de tijd om te leren van gemaakte fouten. Dat werkt minder snel, maar geeft een blijvend resultaat.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page