top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

Ben jij een teamspeler? De ideale teamspeler ?


Volgens Patrick Lencioni

Volgens Patrick Lencioni beschik je als individueel teamlid dan over drie bepalende eigenschappen die het verschil maken tussen een goede en slechte teamspeler. Welke kwaliteiten, welke “deugden” voor succes zorgen en bijdragen tot het verbeteren van de teamprestaties dat lees je in De 3 kenmerken van een ideale teamspeler / The Ideal Team Player.

Niet sterk maar slim ?

Het gaat hier niet om puur intellectuele capaciteiten. Maar om de manier waarop, in de context van een team, iemand met mensen kan omgaan. “Slimme” mensen voelen aan wat er in een groep leeft en weten er zeer effectief mee om te gaan. Lencioni geeft wel mee dat zoals de geschiedenis bewijst, “iemand die slimmigheid meester is, niet noodzakelijk ook goede bedoelingen heeft”.

Blijf bescheiden…

Echte teamspelers trekken zelden de aandacht, hebben geen groot ego en wijzen gemakkelijk op wat anderen hebben bijgedragen. Lencioni vindt bescheidenheid de belangrijkste en meest onmisbare eigenschap van een teamspeler. Hij ervaart echter dat veel leidinggevenden, die stellen teamwork belangrijk te vinden, toch medewerkers gedogen die niet bescheiden zijn.

…maar niet in je enthousiasme !

Gedreven mensen hoeven zelden door hun manager aangespoord te worden om harder te werken. Ze motiveren zichzelf en zijn toegewijd. Hun gedrevenheid helpt hun tijdens de zoektocht naar meer kennis, meer werk en…meer verantwoordelijkheid. Gedrevenheid kan ook een valkuil zijn. Niet alleen omdat die extreme vormen kan aannemen waarbij het werk te belangrijk wordt. Maar ook omdat bij bepaalde collega’s de gedrevenheid te op zichzelf gericht wordt waardoor het niet draait om het team maar om henzelf.

Recent Posts

See All
bottom of page