top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

Crossing the borders with Belbin


Welke grenzen kan je met Belbin over ? Die van het inefficiënte samenwerken, die van gebrek aan vertrouwen in de collega’s, de van de diversiteit die tot “deep diversity” leiden of grenzen die zorgen dat er een “grenzeloos” respect en waardering is ?

Het antwoord daarop is telkens ja. Om anderen daarbij te helpen leer ik constant bij, blijf ik kritisch observeren, deel ik graag ervaringen met en laat ik me inspireren en motiveren door Belbin-collega’s.

Ik kijk dan ook uit naar de komende jaarlijkse Inspiratiedag van de Teamrol Academie op 14 juni. En ik ga daarvoor een andere, fysieke, grens over want de dag gaat door in Ede (Nl).

Naast het netwerken met oude bekenden, het nieuwe contacten maken, inspiratie opdoen en ervaringen uitwisselen is er dit jaar speciale aandacht voor de “buitenlandse” inbreng. Voor mij is dat dan niet-Nederlandse sprekers.

De Academie viert z’n 10-jarig bestaan en koos als thema voor 2017 “Crossing the borders with Belbin” . Hiervoor komen o.a. Beatrix Brink (Zuid-Afrika) en Christopher Beck (Denemarken) als buitenlandse gastsprekers hun ervaringen met Belbin’s teamrollen in hun thuisland delen.

Wat brengt Beatrix Brink (Zuid Afrika) de grens over ? Ongetwijfeld haar ervaring met het werken met Belbin in een multiculturele samenleving. Een samenleving waarin blijvend gewerkt wordt aan het benutten van diversiteit en het streven naar gelijkwaardigheid tussen mensen.

Christopher Beck (Denemarken) is, net als Rob Groen (Nl.), één van de eerste Belbin pioniers in Europa buiten de UK. Niet vergeten dat daar de Belbin teamrollen voor het eerst, na zo’n 10 jaar onderzoek, effectief gebruikt werden in 1981.

Christopher heeft het op 14 juni over vernieuwingen en alternatieve manieren om te werken met de Belbin teamrollen.

Interessant is ook de presentatie die André Meester (Nl.) op zich neemt en waarin hij, vanuit z’n ervaring, aangeeft wat Belbin onderscheidt van andere managementinstrumenten. Hij heeft daarvoor, liet hij, tijdens de recente voorstelling van het meertalige Interplace testplatform, weten, de argumenten die het verschil maken. André is al jaren de drijvende kracht achter de Nederlandse versie van de Interplace teamrol testen.

Het workshop programma geeft dan weer een kijk op de vele mogelijkheden en toepassingen die Belbin’s teamrolmanagement biedt. Zo komen o.a. de ervaring met Belbin in het Middelbare Onderwijs, de combinatie met de Lego Serious Play-methode en enkele nieuwe op Belbin gebaseerde HR-instrumenten voor werving & selectie.

Je hoeft er niet aan te twijfelen "Crossing borders with Belbin", de feesteditie 10 jaar nadat de Academie met "Belbin in Holand" Dr. Meredith Belbin zelf als ere-gast had, kan op een sterk team rekenen met teamrollen op hun best.

#Belbin #teamrol #TeamAcademie

Recent Posts

See All
bottom of page