top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

Drie is 1 plus 1 !


Moet kunnen !

Een FB herinnering brengt me immers terug naar de onderstaande tekst die, in een aangepaste versie, in 2014 werd gepubliceerd op het Travelcoop blog.

Een coöperatieve die eerder dit jaar en na 16 jaar succes werd ontbonden.

Niet dat je nu aan het belang en het voordeel van samenwerken op dat niveau dient te twijfelen.

Er is samenwerken maar er is ook evolueren of als je wil innoveren. En dat is ook aan de orde voor samenwerkingen.

Maar terug naar onze synergie want daar ging het oorspronkelijk over. Niet dat ik het warm water uitvind, Aristoteles wist het al : het geheel is groter dan de som van z’n delen.

Daarnaast kan je synergie benoemen als het samenwerken van twee dingen die samen een groter resultaat produceren dan de som van hun individuele effecten.

Je kan dan ook snel stellen dat een team met synergie een doel sneller en beter bereikt dan een team zonder synergie.

Hoe bereiken we die synergie nu? Gezond verstand en 8 tips helpen ons allen op weg :

1. Ken je team

Om de productiviteit hoog te houden, moet je de sterktes en zwaktes van elk individu uit het team kennen. Niet een enkele persoon is een expert in alles. Plaats teamleden samen om mekaar aan te vullen. Zet de juiste mensen op de juiste plaats op de juiste moment. Moedig aan dat teamleden elkaar complementeren in plaats van te concurreren.

2. Luisteren

Luisteren naar je team is cruciaal voor de algemene resultaten. Tijdens vergaderingen en bijeenkomsten gebeurt het vaak dat bedrijven zich focussen op het delegeren van verantwoordelijkheden en het presenteren van nieuwe projecten. Het is echter doeltreffender als je minder tijd besteed aan deze zaken en meer tijd vrij maakt voor het brainstormen en ideeën uitwisselen. Het geeft mensen een gevoel van verbondenheid en een gevoel dat hun inbreng de uitkomsten van het project vorm kunnen geven.

3. Doelen communiceren

Wanneer mensen samenwerken, proberen ze een doel te bereiken. Zorg ervoor dat je doel steeds realistisch is en dat alle teamleden op de hoogte zijn van het doel. Het hebben van een doel motiveert, dat weten de meeste reisagenten al wel door het systeem van commissie waarmee we al jaren werken. Wanneer we een groter project verdelen in kleinere, haalbare taken, en elke persoon verantwoordelijk wordt voor één van deze taken, heeft dat een grote impact op de grotere doelstellingen.

4. Beloningen communiceren

Het is niet genoeg om zomaar een doel te kennen. Uiteindelijk weten we immers allemaal dat – als we eerlijk zijn met onszelf – een medewerker niet zoveel geeft om het uiteindelijke doel als het kantoorhoofd, ook al zeggen ze dat vaak wel. Elke medewerker uit het team moet zich er daarom van bewust worden dat er wel degelijk beloningen tegenover het bereiken van de doelstelling staan. Oftewel: “Wat zit er in voor mij?”. Deze beloning kan op verschillende manieren worden ingevuld: cash bonus, een dagje vrij, persoonlijke erkenning, een kleine attentie, of een leuke studiereis. De toegevoegde waarde van zulke incentive geeft teamleden een persoonlijke doelstelling om naar te werken, en dit motiveert natuurlijk!

5. Vooruitgang communiceren

Teamleden willen niet altijd in het ongewisse blijven, ongeacht hun inzet. Laat hen daarom weten hoe het team functioneert en hoever jullie staan in het behalen van de doelstelling. Positieve feedback communiceren van klanten en elke andere kleine mijlpalen in het functioneren van een reisagentschap zullen de medewerkers een positieve stimulans bezorgen om verder te werken met het oog op de doelstelling.

6. Fair spelen

Het gebeurt overal wel eens… Er zit een favorietje in het team. Toch is het van cruciaal belang dat je objectief blijft. We moeten luisteren naar iedereen en onze verantwoordelijkheid op een eerlijke manier demonstreren, zowel als collega’s onder mekaar als naar onze klanten toe. Als u er favorietjes op nahoudt, zullen andere teamleden hun belangstelling verliezen en gewoon minder om u gaan geven.

7. Toegankelijkheid

Vele kantoren zijn opgedeeld in kamers of slecht geconfigureerde plattegronden. Hierdoor ontstaan als het ware afdelingen die van mekaar afgesneden zijn. Als dit het geval is in jouw kantoor, overweeg dan om de configuratie aan te passen door de bureaus te verplaatsen zodat het team op een vlottere manier met mekaar kan communiceren. Het is belangrijk dat de verschillende departementen op een kantoor functioneel zijn en dat de communicatie optimaal is. Eventueel kan je dit oplossen door binnenlijnen op de telefoon te installeren of instant Messaging of Skype tussen de medewerkers te gebruiken. Weet wel, het is altijd makkelijker voor de teamleden om in persoon te kunnen communiceren, en op die manier wordt er ook meer synergie gecreëerd.

8. Feestje

Stel: het project is voltooid en de klanten zijn tevreden van hun reis en de service. Gewoon weer een nieuwe dag op kantoor en aan de volgende offerte beginnen? Misschien wel. Maar neem niets vanzelfsprekend: zorg ervoor dat elke overwinning, hoe groot of klein die ook moge zijn, als team worden gevierd. Dat hoeft niet altijd met een feestje met cava of taartjes te zijn, je kan ook als collega’s onder mekaar elkaar een compliment geven en het project kort nabespreken ter motivatie van het volgende, nieuwe project.

Als 1 + 1 drie is hoeveel tips heb je dan gehad ?

Succes met je team !

Recent Posts

See All
bottom of page