top of page
  • Ruddy Vinck - Belbin fan

Belbin op zolder ?


Je hebt een zolder. Of een kelder, een garage, een opslagplaats, een…

En daar moet je naar toe.

Want je bent op zoek naar een aantal documenten die één en ander moeten bewijzen van je loopbaan. En dus ja je moet daarvoor in de archieven duiken, op zoek gaan in en naar je verleden.

En je doet dit in de dozen die je bij je laatste verhuis ooit (juli 2008) hebt ingepakt, verhuisd maar niet hebt uitgepakt en die, in mijn geval, op zolder zijn geraakt om daar hun eigen rustige leven te leiden.

En, het mag niet verwonderen, je vind daar naast de verplichte archivering voor je bedrijfje ook heel wat documentatie rond de beroepshalve geleverde prestaties uit die jaren. En aansluitend op de interesses van toen. Het is wel wat en daarbij allerlei dat je verbaast dat je het nog hebt, maar ook veel papier dat je meteen naar de recyclage verwijst.

De documenten waarnaar ik op zoek ging heb ik uiteindelijk gevonden. Maar ook een ringmap met iets over “teambuilding”. Een naamgeving waarbij de vlag niet helemaal de lading dekt. Men had het beter “samenwerken” genoemd. Vandaag zou ik het zelf “succesvol samenwerken” noemen.

Ik vermoed, door deductie, dat de inhoud uit het jaar 1993 of 1994 moet geweest zijn. En dat die deel uitmaakte van de leerstof die ik te verwerken kreeg bij de update via Vlerick van mijn diploma marketing van bijna 20 jaar eerder.

Wat mij bij het doorbladeren trof en eigenlijk ook wel verwonderde was het feit dat ik niet kon ontkennen dat ik in het verleden van de vorige eeuw al eens een manuele teamrollen zelfperceptie vragenlijst had ingevuld. En dat de resultaten terug te vinden zijn op het bijbehorend omzettingsformulier.

Het is iets waar ik geen weet (meer) van had, het is zelfs niet bewust gemaakt/geworden tijdens mijn “eerste” kennismaking met Belbin’s teamrollen.

En ook niet tijdens de ondertussen vele Belbin dagsessies “succesvol samenwerken” die daarna gevolgd zijn. Of tijdens de Belbin master class !

Mijn nieuwsgierig is nu gewekt. Zou Rob Groen (CMB), vanaf de jaren tachtig betrokken bij de “Nederlandstalige” Belbin, de test herkennen? En die eventueel kunnen linken aan één of andere Vlaming ? Of hebben we te maken met een “Libelle” variatie ?

En wat blijkt de lijst is terug te brengen tot een quasi letterlijke vertaling van de vragenlijst die in Belbins eerste boek (Management Teams – why they succeed or fail) verscheen, in 1981.

Daarvan zijn in de daarop volgende jaren meerdere (geslaagde en minder geslaagde) vertalingen gemaakt, voor paper-and-pencil gebruik.

En vele copy paste’s zonder rekening te houden met welke copyright dan ook.

Omdat er goedbedoeld ook ooit een “test” is verschenen in het Libelle magazine noemen we dat onder de leden van de Teamrol Academie ondertussen gewoon een Libelle-lijst.

Ondertussen is de Belbin test geëvolueerd en hebben we via Interplace een platform om zowel de zelfperceptie als de observatorenlijst in een up to date en uitgebreide versie af te nemen.

Je kan natuurlijk stellen dat de vragen van toen en de daarbij horende halve zin-antwoorden ook waardevol waren om je bewust te maken van verschillen, om een discussie op gang te brengen of om geïnteresseerd te raken in meer.

Zo leer je uit het zoeken naar het antwoord op vragen zoals

Ik hou van een stuk werk omdat ….of kenmerkend voor mijn benadering van echt werken in groep is ……of het bepalen van je tekortkomingen, problemen als je in een team werkt.

Op de zeven vragen van toen kon je scores plaatsen en het overzetten van het “antwoordvel” in een tabel gaf dan een beeld van je teamrollen.

Het resultaat gaf een, voor mij, verrassend ander beeld dan de MOPLBOom van nu laat vermoeden.

Er was sprake van prominente Vormer en Bedrijfsman teamrollen. De laatste is nu ook nog een rol die ik kan aannemen maar de Vormer is me blijkbaar volledig ontgroeid. Of het zou toen een gewenste rol moeten geweest zijn. Een rol die ik mezelf wou toeschrijven. Verder is er de BO, de Brononderzoeker , die schittert door z’n afwezigheid.

Wat de naamgeving betreft is er in de tabel sprake van de “afmaker” ipv “zorgdrager”. En ook van de “waarnemer” ipv de monitor (MO).

De waarnemer toen en de Monitor nu, die scores zijn van alle tijden! Of zoals Rob Groen het zei die zijn “als een baken in de zee van de ziel”.

Je hebt een zolder. Of …..en zo blijft Belbin me verbazen.

Recent Posts

See All
bottom of page