top of page
  • Ruddy Vinck, Belbin fan, coach en trainer

Met de S van sessie, sector en samenwerking.


Tijdens een sessie maakte één van de werkgroepjes de keuze voor een bijzondere “probleemsituatie” die ze, als opdracht, dienden op te lossen. Zo werd ik geconfronteerd met een situatie waar Jetair en Pegase als namen opdoken. En dit in een voor mij niet zo vertrouwde context nl. als organisators van incentives voor bedrijven in eigen land.

Wat was het probleem ? Jawel een overboeking. Daar stonden ze dan de 2 bussen van ook niet de minste bedrijven nl. Duvel en Telenet. Hoe het verder liep dat is onderwerp van een ander artikel ergens op een ander platform of in één of ander magazine. Maar het bovenstaande is wel de aanleiding om dit hier even te plaatsen. Met een duidelijke vraagstelling.

Is de toeristische sector rijp voor een andere kijk op samenwerking?

De voorbije jaren hebben we gemerkt dat meer en meer beroep wordt gedaan op strategie-, plannings- en managementsmodellen op allerlei niveau’s en in allerlei subsectoren. Spelers zoals bv. Toerisme Vlaanderen en bij uitbreiding de Vlaamse overheid zijn daar stimulerende kracht. Ook voor samenwerking en voor samenwerking in teams werden de voorbije decennia modellen ontwikkeld. Een belangrijke eigenschap is steeds dat ze helpen om de gegeven complexiteit te vereenvoudigen en om die structuur te geven. Meer en meer bedrijven in diverse sectoren onderkennen dat goede teamsamenwerking tot betere resultaten leidt. Met de achterliggende gedachte dat dit ook bijdraagt tot een voorsprong met de concurrentie. En wie wil dat niet ? Teamsamenwerking is echter een complexe materie waarbij vaak één essentieel aspect van die teamsamenwerking over het hoofd wordt gezien. En dat is de individuele bijdrage van ieder teamlid. En hier komt mijn beste vriend Belbin ons ter hulp. Zijn teamrolmodel focust zich op het gedrag en de bijdrage van de individuele leden. Uniek is daarbij de interactie tussen de teamrollen, de voorspelbaarheid van de spanningsvelden en de mogelijkheid om deze positief te begrijpen. Ik zie het als een taal die je leert om de interacties in een team bespreekbaar te maken. En dit in de context van de samenwerking en de gestelde doelen. Of een team succes heeft of een matig resultaat neerzet hangt af van het gegeven dat de eigen bijdrage en die van een ander zo begrepen wordt dat dit begrijpen leidt tot een positief resultaat voor het team. Hierbij blijft voor het individu belangrijk dat de eigen integriteit niet verloren gaat. Een uitdaging voor al die teams die onze sector rijk is: van de managementteams, over de bestuurlijke teams tot het team in het reisbureau.

Een voor de hand liggende uitnodiging voor een Belbin fan, coach en trainer. Of oordeelt de ervaringsdeskundige daar anders over ?

Recent Posts

See All
bottom of page