top of page
 • Ruddy Vinck - Belbin fan

Belbin bevraagd


Rob Groen (CMB / Belbin Nl / Interplace) heeft de goede gewoonte om graag zijn kennis te delen.

Hij doet dat momenteel tijdens de diverse sessies die momenteel in Vlaanderen doorgaan in het kader van de eerste Vlaamse Belbin Masterclass.

In de nabespreking van de voorbije workshop stuurde hij een samenvattende vertaling door van het white paper (november 2017) over de resultaten van het in de zomer van 2017 door Belbin UK gevoerde onderzoek.

Doel : weten wie Belbin gebruikt en hoe zij het werken met de teamrollen waarderen.

Belbin UK ontving 419 reacties (23% van buiten de UK), 326 van bestaande klanten en 93 van bedrijven die (nog) niet met Belbin werken.

Wat leren we uit die reacties ?

We selecteren hier de interessantste vragen en zorgen voor een leerrijke Q&A.

Als je een profiel opstelt voor een kandidaat gebruik je daar dan de observatie-formulieren bij?

Daarop antwoordde 65% van ja, 14 % nee en 21 % wist niet wat observatie-formulieren waren. Volgens Belbin UK is 65% weliswaar een bemoedigend aandeel, maar de beide andere percentages werden toch wel te hoog gevonden.

Belbin UK overweegt een marketing campagne op te starten om het belang en de toegevoegde waarde van observatie-formulieren duidelijk te maken.

Waarvoor wordt Belbin gebruikt?

Teambuilding of het verbeteren van de team-performance, antwoordt het grootste deel van de respondenten, bijna 400 maal.

Maar bijna 200 respondenten geven aan dat zij Belbin ook gebruiken voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Daarnaast wordt het ook ingezet bij

 • management training,

 • het oplossen van conflicten en

 • werving en selectie.

Welke instrumenten gebruiken jullie naast Belbin?

Een grote groep respondenten gebruikt Belbin (een gedragstest) in combinatie met MBTI (een persoonlijkheidstypologie) die tot op zekere hoogte als aanvullend wordt beschouwd. DISC, Insights en SDI worden veel minder in combinatie met Belbin gebruikt, mogelijk omdat zij minder als complementair worden gezien en in plaats van Belbin worden gebruikt.

Wat zie je als de belangrijkste winst van het gebruiken van Belbin in je organisatie?

Belbin helpt teams om beter samen te werken en maakt mensen bewust van hun sterkten en zwakten. Een antwoord, in de algemene zin, bij het merendeel van de respondenten. Meer specifiek zijn er reacties zoals

 • Belbin is toegankelijk, positief, eenvoudig te begrijpen en goed aansluitend bij het intuïtief aanvoelen.

 • De teamrollen van Belbin reiken een waardevolle taal aan waarin over de onderlinge betrekkingen kan worden gesproken en die conflicten ‘depersonaliseert’.

 • De praktische, op het gedrag gerichte focus van Belbin, die helpt om onszelf en anderen beter te begrijpen.

 • De reputatie van Belbin als ‘de beste op zijn gebied’.

Waarvoor zou je Belbin in je organisatie niet gebruiken?

57% antwoordde dat zij Belbin op elk gebied willen inzetten. Een klein percentage, 11%, gaf aan Belbin niet bij werving & selectie te zullen gebruiken (waarvan overigens het grootste gedeelte zei geen enkele psychometrische test als basis voor beslissingen op dit gebied te gebruiken). Interessant genoeg gaf een vergelijkbaar percentage, 8% en 8%, aan Belbin niet te willen gebruiken op het laagste niveau (omdat daar veel mensen zijn met tijdelijke contracten) en het hoogste niveau (vanwege de politieke en zakelijke complexiteit) van de organisatie.

Ook hier wil Belbin UK proberen om met effectmetingen en casestudies te illustreren dat Belbin op alle niveaus bruikbaar en waardevol is.

Waarin is Belbin het meest effectief?

Of waar waren de respondenten (in %-ten) het mee eens of zelfs zeer sterk mee eens ?

 • 99% - Belbin vergroot het zelfinzicht en zelfbewustzijn

 • 97% - Belbin helpt teams om effectiever samen te werken

 • 90% - Belbin verbetert de communicatie

 • 87% - Belbin helpt managers effectiever met hun medewerkers om te gaan

 • 77% - Belbin helpt mensen hun individuele bijdrage beter te profileren en ‘in de wereld te zetten

 • 71% - Belbin versterkt de onderlinge band en betrokkenheid

 • 66% - Belbin helpt om individueel talent te ontdekken en promoten.

Wie zelf even Belbin wil ervaren of er mee kennis maken kan o.a. terecht op één van de succesvol samenwerken dagen.

Artikel geschreven dankzij de input van Rob Groen, niet alleen omwille van samenvattende vertaling van de Belbin UK survey white paper, maar vooral ook dankzij z'n eigen kijk op Belbin vandaag.

Recent Posts

See All
bottom of page