top of page
  • Ruddy Vinck, Belbin fan, coach en trainer

Top teams starten vanuit Belbin !


Belbin’s teamrollen is sinds 1981 een “taal” voor teams, die de individuele leden leert om op een veilige, conflict vermijdende en productieve manier hun sterktes in interactief gedrag bespreekbaar te maken en toe te passen.

Door Belbin te gebruiken komen individuen tot een beter inzicht in hun sterke punten wat leidt tot een betere communicatie tussen de collega’s onderling of met het management, de directie of leiding.

Het maakt het mogelijk om (h)echte top teams samen te stellen.

Of om bestaande teams beter te begrijpen en beter te laten samenwerken.

Iedereen kan een verschil maken op de werkvloer.

Geef werknemers de kans!

Recent Posts

See All
bottom of page