top of page
  • Ruddy Vinck - Belbin fan

Zin in een andere "brainstorm" ?


Algemeen kan je brainstormen omschrijven als een creativiteitstechniek met als doel het snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren.

Omdat het brainstormen heel wat bruikbare ideeën aan de oppervlakte brengt en de inbreng van iedereen even waardevol inschat is het eigenlijk een must voor elk bedrijf.

Toepassingen zijn divers zoals het op zoek gaan naar een nieuw product maar ook naar een nieuwe structuur, een nieuwe manier van werken. Het geeft ook de kans tot zelfontwikkeling en tot het creëren van betrokkenheid of tot het bevorderen van de samenwerking. Of wil je op een andere manier omgaan met nieuwe trends en ontwikkelingen die op je organisatie, bedrijf of vereniging afkomen? Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Een brainstorm helpt dan om snel tot nieuwe ideeën en projecten te komen om hierop in te spelen.

Maar als je een brainstorm niet een beetje gestructureerd aanpakt, loopt het al gauw in het honderd. Of neemt maar de helft van de aanwezigen effectief deel. Of …

En daarom een goede tip – en we moeten daar niet te lang over nadenken - schakel een facilitator in. Naast de eigen ervaring met brainstorming sessies is er gebruik gemaakt van de opleiding via FlandersDC om te zorgen dat MOPLBOom zich als professioneel brainstormfacilitator kan profileren.

MOPLBOom gebruikt vooral – maar niet uitsluitend - de zogenaamde GPS-brainstormkit als een gestructureerde methode om met een groep te brainstormen. In dat geval betreft het dan idealiter 12 tot 15 personen maar veelvouden kunnen ook. Basis zijn dan 6 trends en de ontwikkelingen waar de organisatie vandaag voor staat. Op een halve dag komen we makkelijk tot 120 ideeën; Daaruit worden dan drie uitgewerkte projecten gedistilleerd waar jullie mee aan de slag kunnen. Deze GPS is net als die in je auto: weet je niet goed welke kant je op moet, dan helpt een GPS sessie jouw organisatie de weg!

De sessie zelf wordt voorafgegaan door één of meerdere voorbereidende gesprekken en gevolgd door een nabespreking met de nodige feedback van de sessie.

Recent Posts

See All
bottom of page