top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

Belbin en loopbaancoaching

Updated: Nov 6, 2021

Een videocast van de Teamrolacademie laat José Houweling en Rob Groen aan het woord over het boek ‘De Belbin-benadering: voor individuele coaching en loopbaanbegeleiding’ dat zij samen met acht andere zeer ervaren coaches schreven.

“Bij individuele coaching gebruik je de Belbin teamrollen om de context waarin mensen werken als een systeem te zien. Je leert mensen op een andere manier te kijken naar hoe ze met anderen omgaan en hoe ze ander gedrag kunnen uitproberen.”


"Belbin benaderd" een artikel uit 2017 zegt iets meer over de inhoud.

Recent Posts

See All
bottom of page