top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

What's in a (teamrole) name ?


Uit het “jubileumboekje” dat aan de deelnemers aan de jongste Belbin Inspiratiedag (14 juni 2017) werd uitgereikt haal ik een paar interessante – en mijn aandacht trekkende - passages van Teamrol Academie voorzitter Eelco Van Norren.

Die schrijft in z’n voorwoord dat hij ziet dat “ #Belbin een rijke toekomst heeft. Op één van onze symposia bleek dat jonge mensen het omarmen omdat het model speels, positief en waarderend van toon is, omdat het benadrukt dat iedereen uniek is en iets anders te bieden heeft. “

Het Belbin model maakt het immers mogelijk om te ervaren dat verschillen tussen mensen, collega’s juist prettig en waardevol zijn en om te leren die verschillen prettig en waardevol te maken.

Ook Rob Groen, de auteur - wie hem kent hoort hem vertellen terwijl men de tekst leest – ziet een versterkte positieve evolutie. “ Belbin ontwikkelt zich de laatste tijd sterk naar voren in allerlei nieuwe en vernieuwende toepassingen op het gebied van training, coaching, werving & selectie, in de bedrijfsvoering, het onderwijs en zelfs de filosofie.

Van Norren verwijst ook naar de rijke geschiedenis van Belbin. Naar het jarenlang empirisch onderzoek. Naar het onbevangen kijken naar wat gebeurt als je verschillende karakters bij elkaar zet. De voorspelbaarheid daarvan of weer net niet. Hij stelt ook vast dat “ het onderzoek ook leidde tot veel inzichten, verhalen, vermoedens en ideeën waarvan er vele nog niet helemaal zijn uitgewerkt en uitgetest.” Hij laat zich hierbij niet verleiden en maakt geen link naar bepaalde teamrollen. En laat de uitdaging aan de leden van de Academie om er iets meer met te doen.

Zelf start ik – met een natuurlijke Monitor Plant BronOnderzoeker interactie combinatie - met de verdere literatuur van het boekje, ik hoop dan tot dezelfde conclusie als Rob Groen te komen nl. dat de teamrol namen toch eigenlijk niet zo gek gekozen zijn.

Ps: op de MOPLBOom FB pagina plaats ik een aantal fragmenten / citaten uit het boekje

#teamrol #teamroles #Belbin #RobGroen #TeamrolAcademie

Recent Posts

See All
bottom of page