top of page
  • Ruddy Vinck - Belbin fan

Wie van de 2 heeft inzicht in de eigen talenten?


Inzicht in eigen talent is belangrijk

Eén op twee heeft dat inzicht niet. En natuurlijk benadrukken we niet dat 50% inzicht of al inzicht heeft in de eigen talenten.

Neen we leggen de nadruk op die andere, op degene die het niet weet. Omdat die “ene”, samen, met z’n heel velen zijn.

En omdat als die het niet weten de kans reëel is dat de bovengeschikte, de teamverantwoordelijke, de manager, de “baas” het dan ook niet weet.

Wat jammer is. Want uit het de ervaring met het werken met de Belbin teamrollen weet ik dat mensen die in de werksituatie gebruik kunnen maken van hun talenten vanzelf hun “best” doen.

Het is dus belangrijk om te weten welke talenten jezelf of je medewerkers hebben of hoe ze op de beste manier kunnen worden ingezet. Personen waarbij de match tussen talenten en werk optimaal is zijn duidelijk gelukkiger, productiever, effectiever en volgens bepaalde onderzoeken zelfs minder ziek.

Dat het gebrek aan inzicht in de talenten die aanwezig zijn in een team, voor een bedrijf nadelige gevolgen heeft is duidelijk. Nadelige invloed is er op de motivatie van de medewerkers en daardoor op hun individuele prestaties. Wat dan weer z’n invloed heeft op de teamprestatie en uiteindelijk op die van het bedrijf. Of zeggen we op de “winst” van het bedrijf?

In het kader van het werken met de Belbin teamrollen management wordt ik regelmatig geconfronteerd met teams die hun doelstellingen niet halen. Of met enthousiaste teams die gezellig met elkaar kunnen samenwerken maar hun project blijkbaar niet afronden. En ken je ook zo’n team waarvan je het gevoel hebt dat er veel meer uit te halen valt ?

Het is dus zaak om snel voor een inzicht in de talenten van de teamleden te zorgen opdat iedereen zijn talenten optimaal kan benutten voor het team en de organisatie. Ja (met een knipoog) ook ik wil de winst zien stijgen.

De Interplace test is hierbij een eenvoudige manier om inzicht te krijgen in de teamtalenten. Interplace is een online expertsysteem en management-instrument gebaseerd op het Teamrolmodel van Meredith Belbin. Het maakt o.a. mogelijk om

· Teamrol-analyses te maken van personen, functies en teams

· de sterkten, zwakten, kansen en mogelijkheden van teams in kaart te brengen

· adviezen te geven over de beste combinaties tussen de teamleden onderling en de teamleden en hun taken

· het streefdoel van de "juiste man/vrouw op de juiste plaats" te realiseren

Ik gebruik graag de brede waaier aan toepassingen. Van analyseren van werkrelaties tot het zelfinzicht ontwikkelen, van werving van nieuwe teamleden tot coaching van individuen en nog heel wat tussenin.

Als je zelf wil kennismaken met Belbin’s teamrollen weet dan dat er regelmatig een dag “succesvol samenwerken” wordt georganiseerd. Raadpleeg de kalender.

Recent Posts

See All
bottom of page