top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

85,6% en één tevreden minister.


Vlaams minister van Werk Philippe Muyters liet zowat 2 maanden geleden optekenen: “Ik ben heel erg tevreden dat de loopbaancheques een groot succes zijn geworden. Ik was ook overtuigd van hun meerwaarde en de nood ervan voor onze arbeidsmarkt. We gaan allemaal langer moeten werken, dus is het heel belangrijk dat we dat ook met goesting doen. De loopbaancheque helpt mensen om het nadenken over hun loopbaan te structureren en in het juiste perspectief te plaatsen; En dat we een tevredenheidspercentage van meer dan 85% halen, is daarbij een enorme opsteker.”

Hij bracht daarmee het eerder dat jaar afgeronde monitoring rapport van de VDAB over de loopbaanbegeleiding via de loopbaancheques onder de aandacht. Het is een uitgebreid rapport geworden (65 pagina’s) met als titel " Ga fluitend naar je werk "

We leren dat het een permanent doel is van de VDAB om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren. Daar kan je niets op tegen hebben.

Er is ondertussen al werk gemaakt van een duidelijkere definiëring van de loopbaanbegeleiding en de nazorg.

De permanente controle van de loopbaancentra zorgt er mede voor dat enquêtes, feedback en tevredenheidsmeting positieve resultaten oplevert.

Niet minder dan 85.6 % is tevreden over de dienstverlening van centra zoals Pygmalion en van loopbaanbegeleiders zoals blijkt uit de volgende commentaar: de hoge en licht gestegen gemiddelde score op de tevredenheidsmeting wordt bevestigd door de positieve reacties over de gevolgde loopbaanbegeleiding, waarbij lof betuigingen over de aanpak en loopbaanbegeleider niet uitblijven.

De hoge gemiddelde score op de tevredenheidsmeting laat ook blijken dat de praktische uitwerking van het systeem doordacht, klantgericht, vernieuwend en degelijk opgezet is.

Kortom…dat het systeem werkt.

Ook al geeft een substantieel deel van de respondenten bij een tevredenheidsmeting aan dat de gevolgde loopbaanbegeleiding ‘te kort’ was en best nog langer had gemogen.

Uit de cijfers in de tabellen van het rapport blijkt verder dat de populariteit van het systeem stijgt met de jaren. Het aantal aangevraagde loopbaanbegeleidingen bedroeg in 2013 bij de opstart 7.230.

In de periode juli 2016 – juni 2017 waren er 22.836 werknemers of zelfstandigen in loopbaanbegeleiding.

Na 4 jaar werking brengt dit het totaal op 63.721

Dit is goed voor 2,3% van de werkende bevolking in Vlaanderen. In totaal werden 84.568 loopbaancheques gebruikt.

Momenteel kan men bij 209 actieve loopbaancentra met 2.138 vestigingen verspreid over Vlaanderen terecht.

Dit maakt dat de Vlaamse burger gemiddeld de keuze heeft uit 12 loopbaancentra in een straal van 5 km van de woonplaats.

De categorie tussen 30 en 50 jaar is dan weer – en dat mag geen verrassing zijn - goed voor 70% van de loopbaancheque gebruikers.

Het relatief aantal loopbaancheque-gebruikers overheen de provincies loopt quasi gelijk met dat van de werkende bevolking.

Met de stijgende trend is het duidelijk dat de “loopbaanmarkt” voorlopig nog niet verzadigd is. Het is en blijft absoluut noodzakelijk om de maximale kwaliteit van loopbaanbegeleiding voor de burger na te streven. Twee bijkomende voorwaarden zijn dan ook aan de loopbaancentra gesteld. De verplichting van het indienen van primo een visie met betrekking tot loopbaanbegeleiding, die strookt met de beleidsdoelstellingen en secundo een opleidingsplan opdat de expertise van het loopbaancentrum gegarandeerd blijft. En dat zit al goed bij Pygmalion.

En ik, ik ga fluitend naar m'n werk !

Noot : wil je de cijfers van de statistieken voor 2018 of 2019 beïnvloeden weet dan dat het systeem van loopbaancheques ingevoerd werd op 1 juli 2013 ter ondersteuning van werknemers of zelfstandige, die in Vlaanderen of Brussel wonen, bij beslissingen over en tijdens hun loopbaan. Indien je de laatste twee jaar minimum één jaar aan het werk was kom je in aanmerking voor een loopbaancheque. Eén cheque kost 40 euro en is goed voor vier uur loopbaanbegeleiding, een infogesprek en een nazorgsessie in een gemandateerd loopbaancentrum.

Recent Posts

See All
bottom of page