top of page
  • Ruddy Vinck - loopbaanbegeleider

Journalisten stellen vragen


Journalisten stellen vragen

Er is al een artikel geweest rond het gebruik van de loopbaancheque voor wat men omschrijft als een niet wetenschappelijk onderbouwde tool.

Ik heb het vermoeden dat de dames achter deze tool in hun enthousiasme vergeten zijn om het contractuele en regelgevende kader even af te toetsen aan hun realiteit.

Ze kunnen nu eenmaal niet rekenen op een structuur zoals die bv door Pygmalion geboden wordt.

En dus ook niet op collega’s die, bv. via een teammeeting, daar waar nodig kunnen bijsturen.

Nu is het uitkijken naar het artikel van een journalist die de combinatie tussen de loopbaancheque en burn-out in vraag stelt.

Dit door een scenario-enquête te organiseren bij een 80-tal Belgische coaches. die mensen begeleiden met stress- en burn-outklachten. De enquêteur meldde zich aan bij de coach met acute psychische klachten: emotionele uitputting, een algemene sombere stemming …

De meeste coaches bleken bereid om een burn-outbegeleiding op te starten. Met de vaststelling dat heel wat coaches zich voor een burn-outbegeleiding laten betalen met loopbaancheques. Waarbij de journalist zich terecht afvraagt of dat de bedoeling is, kan zijn.

De loopbaancheque kan immers niet bij burn-outbegeleiding worden gebruikt.

Bij twijfel of vermoeden van burn-out laat ik het door een arts bevestigen of tegenspreken.

Voor mij is het een medisch gegeven. De ervaring leert dat in een acute fase van een burn-out men de energie noch de veerkracht heeft om over zijn loopbaan na te denken laat staan om er aan te werken.

Een aantal punten uit het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende loopbaanbegeleiding geven aan waaraan niet voldaan wordt in het geval van burn-outbegeleiding:

  • in het geval van burn-out is er geen sprake van een loopbaanvraag, maar van een medische of therapeutische behandelvraag.

  • burn-outbegeleiding is primair gericht op herstel. Het proces van de loopbaanbegeleiding daarentegen wordt echter rechtstreeks gekoppeld aan het versterken of ontwikkelen van de loopbaancompetenties.

  • doelbewust en expliciet door de overheid is gesteld dat de loopbaanbegeleiding geen standaard onderdeel, voorbereiding of sluitstuk vormt van een andere vorm van begeleiding, opleiding of coaching

Logisch gevolg is dat wanneer de VDAB vaststelt dat deze richtlijnen niet gevolgd worden en er toch burn-outbegeleiding heeft plaatsgevonden met gebruik van de loopbaancheque, het uitbetaalde bedrag onherroepelijk wordt teruggevorderd.

Zoals ik zelf heb ervaren zijn er in de praktijk situaties waarin de burger tijdens zijn loopbaanbegeleiding samen met de coach ontdekt dat hij of zij toch in een burn-out zit. Er kan dan best beslist worden om de begeleiding op te schorten tot de coachee er opnieuw aan toe is om bovenstaande vraag verder op te nemen.

"Hoe kan ik terugkeren naar het werk?” is een valabele loopbaanvraag.​ Ook om de begeleiding op te starten.

Als conclusie een mogelijke titel van het nog te verschijnen artikel:

Burn-outbegeleiding is niet toegestaan met de loopbaancheque “.

Recent Posts

See All
bottom of page