top of page
  • Ruddy Vinck, Belbin fan, coach en trainer

De 10 geboden


Deze “geboden” werden door Fons Leroy in 2008 als waardevolle rekruteringstips gepubliceerd. Toen om, wat hij omschreef als: te leiden tot vlugge en verrassende resultaten ondanks de schaarste van arbeidskrachten. De schaarste is niet minder geworden en de tips zijn nog niet overbodig.

1. Bovenal gebruik klare taal.

Een analyse van personeelsadvertenties leert ons dat de kwaliteit van de info vaak te wensen overlaat. Vermijd opgeblazen HR-jargon, wees realistisch, in klare taal, met een precieze functieomschrijving, vermeld de wijze van contacteren en biedt bijkomende warme info aan op website of via telefoon.

2. Zoek niet ijdel, kies een Waal.

Vlak over de taalgrens ligt de werkloosheid liefst drie maal zo hoog als in Vlaanderen. De Waalse regering wil volop Waalse werkzoekenden toeleiden naar vacatures in Vlaamse bedrijven. Deze kans moeten we in goed nabuurschap grijpen. Taalondersteuning en opleiding op de werkvloer zijn door de overheden voorzien. En wat voor Wallonië kan, moet ook voor Brussel kunnen.

3. Heilig steeds het belang van leren.

Blijf niet zoeken naar de witte merel maar leidt hem of haar zelf op. Wist u dat een opleiding op de werkvloer voor werkzoekenden- individuele beroepsopleiding in de onderneming in het jargon- grotendeels gesponsord wordt door de overheid?

4. Ook de 50 plussers zult gij eren.

Morgen is één op twee werkzoekenden ouder dan 50 jaar. We kunnen en mogen hen niet aan de kant zetten. Ze beschikken over een hele reeks competenties die net als wijn verbeteren met de leeftijd. (klantgerichtheid, exploitatie van hun netwerk, coaching competenties, loyauteit, empathie, analytisch vermogen). Dit compenseert ruimschoots hun leesbril. Ondanks de hype rond leeftijdsbewuste personeelsbeleid heeft amper 10% van onze bedrijven een strategie om “senioren” te rekruteren.

5. Dood niet, gebruik diversiteit.

Medewerkers die allemaal klonen zijn van de chef zijn niet de meest geschikte groep om complexe problemen op een creatieve wijze aan te pakken. Durf te kiezen voor een vrouwelijke manager, een medewerker met tatoo of piercing en wat meer exotische kleuren. Daar zit de arbeidsreserve voor de toekomst. Rond diversiteit is er nog te veel blabla, te weinig boem boem.

6. Doe niets wat vrouwen mijdt.

Rekruteer vrouwen als operator in uw productiebedrijf. Ze hebben misschien geen A2-diploma maar zijn in vele gevallen beter dan mannen: handig, precies, met oog voor kwaliteit. Bedrijven die bij hun rekrutering de helft van de populatie links laten liggen zullen hun vacatures in de toekomst niet meer kunnen invullen.

7. Vlucht de grijzepakken-dans.

Een standaard personeelsbeleid met een uniforme behandeling voor alle medewerkers sluit niet meer aan bij de individuele verwachtingen van uw medewerkers. Lever een HR-maatpak waarbij de medewerker een evenwichtige balans werk-privé kan realiseren. Schep flexibiliteit voor bedrijf én personeel.

8. Ook oud-medewerkers krijgen een kans.

Hou uw deur open voor werknemers die het bedrijf verlaten hebben. Misschien was het gras bij het andere bedrijf toch niet groener. Een boomerangrekrutering heet dit.

9. Wees open, gebruik alle kanalen.

Onderzoek leert ons dat de gemiddelde rekruteerder minder dan twee kanalen gebruikt. Rekruteren is moeilijker, dus is het aangewezen om extra inspanningen te doen. Er zijn meer potentiële kanalen dan u denkt: open deur, ex-jobstudenten, schoolstages, ad valvas bericht in het bedrijf, annoncering langs straat, uw medewerkers inzetten, affiches in de buurt en de bedrijfswebsite. Inspanningen die bijzonder weinig kosten.

10. Begeer nooit de chef zijn kwalen.

Zorg ervoor dat uw goeie medewerkers niet vertrekken. ”Slechte” chefs blijken hierbij een cruciale rol te spelen. Zorg dat deze kanker uw organisatie niet binnendringt. Investeer dus continu in coachend leidinggeven.

Recent Posts

See All
bottom of page