top of page
  • Ruddy Vinck - loopbaanbegeleider

Wat zijn de 999 redenen om.... ?


..een loopbaanbegeleiding te starten?

Wat ook de aanleiding mag zijn ik heb me tot doel gesteld om mensen (weer) gelukkig te laten functioneren op de werkvloer.

Tijdens de coaching baseer ik me hiervoor op het gegeven dat het beter investeren is in je sterke punten dan om te trachten de zwakke punten te verbeteren.

Een loopbaanbegeleiding zie ik als een doelgericht en creatief proces waarbij ik inspireer, ondersteun en help om

  • professionele doelen te definiëren,

  • de juiste keuzes te maken en

  • gestelde doelen te bereiken.

Graag help ik bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en bij het maximaliseren van professionele bekwaamheden.

Ik doe dat tijdens de sessies via een systematisch proces van luisteren, vragen stellen, observeren en waarderend coachen waarbij de aanpak aan de individuele behoeften wordt aangepast.

Wat voorafging ?

Als werknemer ken ik een gevarieerde loopbaan met kantelpunten zoals ontslag nemen, ontslag krijgen, reorganisatie en faillissement.

Dit mondt uit in een verdere carrière als zelfstandig dienstverlener, in het marketing en management vakgebied, bij kleine en middelgrote ondernemingen.

Een, voorlopig laatste, carrièreswitch komt er in 2014 wanneer ik besluit om na de nodige en voorafgaande opleidingen, me toe te leggen op het coachen van teams via het Belbin teamrolmanagement.

Door verdere opleiding en bijscholing worden naast individuele coaching ook trainingen en workshops aan het aanbod toegevoegd.

Als “ervaringsdeskundige” coach ik via de loopbaanbegeleiding werknemers en zelfstandigen.

Met een open geest in combinatie met de nodige wetenschappelijke onderbouw deel ik graag en met succes, mijn werk- en levenservaring met jou, je bedrijf of organisaties.

Met het Pygmalion team als een lerend netwerk werk ik voor de loopbaanbegeleiding vanuit Lommel (thuisbasis), Diest, Herentals en Brussel.

Recent Posts

See All
bottom of page