top of page
  • Ruddy Vinck - loopbaancoach - werkt met VDAB

Jouw “loopbaanbegeleiding” zit in het dienstenpakket van MOPLBOom.


Wat houdt zo'n MOPLBOom loopbaanbegeleiding in voor jou ?

Als werknemer helpt loopbaanbegeleiding je om een antwoord te vinden op typische loopbaanvragen zoals : hoe vind ik weer plezier in mijn job, zou ik gelukkiger zijn in een andere job, is er voor mij...?

Eerst bespreek je tijdens een vrijblijvend en gratis gesprek je vraag en je situatie. Op basis van dit gesprek, beslis je of loopbaanbegeleiding iets voor jou is en of je hierbij de keuze voor MOPLBOom maakt. Is dit het geval, dan starten we samen je loopbaanbegeleiding.

In een eerste fase bekijk je wat je loopbaandoel is. Wat motiveert je, welke jobs passen bij je...? Via de aangereikte oefeningen en opdrachten krijg je een beter inzicht in je kwaliteiten, competenties en wat je belangrijk of minder belangrijk vindt in je loopbaan.

Daarna stel je, in overleg, een persoonlijk ontwikkelplan op (POP). In je plan geef je aan welke stappen je moet ondernemen. Zo weet je niet alleen wat je wil, maar ook hoe je het kan bereiken.

Je hebt de keuze om hiervoor 4 tot 8 uur te gebruiken al dan niet aansluitend op elkaar met of zonder de nodige tussenperiode.

Na de gekozen tijdsduur overloop je hoe je de loopbaanbegeleiding hebt ervaren en kijken we of je nog iets moet bijsturen.

Hoe dan ook kan je bij ons terecht, tot 12 maanden na het beëindigen van je loopbaanbegeleiding voor een gratis nazorggesprek.

De loopbaanbegeleiding, de loopbaancoach is er niet alleen voor werknemers. Ik ben daar zelf het beste bewijs van.

Heb je als zelfstandige wel eens vragen omtrent je loopbaan? En twijfel je soms of je niet meer uit je onderneming kan halen? Je hebt soms moeite om het overzicht te bewaren?

Wel het helpt om even wat afstand te nemen, en je onderneming en je rol daarin eens door andere ogen te (laten) bekijken. Dit kan vaak tot verrassende nieuwe inzichten leiden.

Nog een tip voor de werkgevers onder ons: u kan de “loopbaancheque” als instrument voor de werknemer bij uw medewerkers, uw collega’s promoten.

U mag immers als “derdebetaler” fungeren. U bezorgt via de loopbaancheque een laagdrempelig middel voor de werknemer om zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen in verband met hun loopbaan en hun persoonlijke ontwikkeling.

Ps : ben je een werknemer of zelfstandige en wil je loopbaanbegeleiding volgen om weer fluitend naar je werk te gaan? Via loopbaancheques betaal je maar een klein deel van de kosten.

Recent Posts

See All
bottom of page