top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

Kennismaken met Belbin in Aalst, Broechem of … op 21 november in Lommel


#Belbin #teamrol #samenwerken

MOPLBOom organiseert i.s.m. Pygmalion op 10 oktober in Aalst en op 21 november in Lommel een dag rond “Succesvol samenwerken”.

MOPLBOom wil Belbin’s teamrollen verder op de kaart zetten in Vlaanderen.

Nobody's perfect but a team can be !

Teams werken beter samen en presteren beter als ze goed gebruik weten te maken van de verschillende teamrollen van de teamleden.

Het teamrolmodel van Belbin is een constructief en beproefd model gebaseerd op jarenlange, empirische studies en observaties van succesvolle en niet-succesvolle teams.

Dr. Meredith Belbin deed langdurig onderzoek in de jaren zeventig en paste vanaf begin jaren tachtig zijn model toe op de Britse markt.

Kort daarna werd het al in Nederland geïntroduceerd. (Nvdr. : Rob Groen de Nederlandse Belbin specialist bij uitstek is aanwezig op de Belgische kennismakingdagen).

Het Belbin model wordt vandaag wereldwijd gebruikt.

.

Hoe komt het toch dat veel teams zich wel een team noemen, maar nauwelijks echt samenwerken? Dat managers geen vat krijgen op al die verschillende stijlen en persoonlijkheden in het team?

En dat de teamleden zich alleen maar ergeren aan het “anders” zijn van collega’s en zich verbaasd afvragen waarom niemand begrijpt wat zij begrijpen.

Samenwerken moet je willen, kunnen, durven.

Het houdt in dat je op zoek gaat naar gezamenlijke doelen en belangen, dat je inzicht hebt in waar iedereen goed in is, en dat je weet hoe je al die verschillende talenten – op het goede moment en op de goede plek – productief kunt maken.

Kortom: dat je weet hoe je moet omgaan met al de verschillende persoonlijkheden die samen het team vormen.

Het model leert verschillen herkennen, begrijpen en benutten.

En benadrukt het belang van diversiteit aan karakters in het team, van het goed verdelen van de rollen en het afstemmen van de persoonlijkheden op de groepstaken.

Het maakt duidelijk wat ieders beste rol en bijdrage aan een team kan zijn, en laat zien hoe, met hulp van deze inzichten, gewone mensen buitengewone resultaten kunnen boeken.

Of het nu een directie-, management-, project- of afdelingsteam is, niets aangenamer dan te werken in een soepel draaiend team dat ook nog succesvol is.

Zo’n team waarin men gebruik maakt van elkaars verschillende kwaliteiten, men bereid is van elkaar te leren, en het resultaat zo méér is dan de som van ieders afzonderlijke bijdrage.


Recent Posts

See All
bottom of page