top of page
  • Writer's pictureRuddy Vinck

Een CV is niet belangrijk talent primeert


“Een CV is niet belangrijk in de hospitality, het talent primeert!” een quote van Griet Geudens die me toelaat om te stellen dat scholieren, studenten er voordeel bij hebben om een betere kijk op hun talenten te krijgen.

De afdeling toerisme van Thomas More Mechelen, voorlopig in de sector nog altijd beter gekend als de (ex-)Coloma, organiseert al een aantal jaren interactie tussen de sector en de studenten. Dit o.a., onder impuls van Dominique Verbeeck, door panelgesprekken waarbij de experts, de specialisten uit de sector debatteren en waarbij het gekozen thema, product of fenomeen zeer gevarieerd kan zijn. In de zaal naast de alumni en een aantal andere professionals uit de toeristische sector een jong en leergierig publiek.

Ditmaal ging het over de uitdagingen van de “traditionele” (klassieke ?) hoteliers ten tijde van Airbnb en andere Uber’s. Ik ga het echter niet hebben over de merkenpolitiek, de management- of franchise formules en ook niet over differentiatie, standaardisatie, belevingsconcepten, verandering of vernieuwing.

Wel sta ik stil bij de onverwachte wending in het debat toen Griet Geudens, die daar namens Toerisme Vlaanderen aanwezig was, het over talenten en competenties had. Ik was aangenaam verrast en sprak haar daarover aan tijdens de netwerkreceptie.

Toen bleek dat zij geïnspireerd was door een presentatie van Fons Leroy, voor een publiek van Vlaamse hoteliers, snapte ik haar, gedeeld, enthousiasme.

De VDAB kijkt onder impuls van Fons Leroy in het kader van anders en langer werken minder naar het CV, in de enge zin, en meer naar wat de kandidaten meebrengen aan talenten en competenties. Ook wordt er meer gekeken naar loopbaanzekerheid dan naar baanzekerheid. Fons Leroy draagt die boodschappen graag uit.

Ik probeer, op een (te) bescheiden manier, in het kader van de door mij gebruikte Belbin teamrollen en gestimuleerd door mijn nog studerende kinderen, mijn eigen visie ingang te doen vinden. Studenten of laatste jaar scholieren hebben er volgens mij voordeel bij om een betere kijk op hun talenten te krijgen. Een persoonlijkheidsprofiel kan hun helpen om zichzelf beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De kennis van hun teamrol geeft hun daarbij ook nog een betere kijk op zichzelf in de interactie met medestudenten en in de toekomst hun collega’s. Samenwerken is immers niet meer weg te denken noch tijdens de studies noch bij de uitbouw van een carrière.

Neen een profiel of een teamrol stopt je niet in een hokje of een vakje waar je niet uit kan, het helpt wel om af te bakenen en te beseffen waar je goed of niet goed in bent, wat je graag en dus goed doet en wat je gelukkig maakt. Zo kan je makkelijker het beste uit jezelf halen. Het helpt immers dat je weet wie je bent en waarin je van nature uitblinkt. Je wordt toch geen boekhouder enkel omdat je vader een kantoor heeft. Een voorbeeld dat ik geef omdat ik zelf niet zo van cijfers hou.

Kan een schooldirectie daar iets op tegen hebben? Welke hogeschool gunt dat zijn studenten niet? Waarom integreren we zoiets niet in een basispakket voor het laatste jaar middelbaar, het eerste jaar hogere school? Alhoewel…waarom niet eerder? Ja zelfs in de lagere school. Een aangepaste vorm van de Belbin teamrollen werden als Teamtoppers in een passend verhaal geplaatst met een bijhorend talentenspel. Beiden bewijzen hun meerwaarde bij het herkennen en gebruiken van talenten en kwaliteiten bij een publiek van jong en oud.

Dat jong geleerd oud gedaan is ondervind ik ook tijdens loopbaanbegeleiding trajecten. Vaak is men bij de oudere generatie nog niet vertrouwd met een betrouwbaar persoonlijkheidsprofiel of is dat ergens in een dossier vergeeld en vergeten achter gebleven. Een (eigen) teamrol wordt enkel taakgericht omschreven. De inzichten die de kennismaking met zich meebrengt leidt vaak tot de conclusie had ik dit maar eerder geweten of gebruikt.

Voorlopig is het nog uitkijken naar het juiste project. Maar dat de Vlaamse grond goed is voor samenwerken in projecten daar ben ik van overtuigd. Het is alleen nog even wachten om te weten op welk schoolplein, op welke campus de volgende MOPLBOom zal groeien.

Recent Posts

See All
bottom of page